Bezpečnostní aspekty migrace

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Bezpečnostní aspekty migrace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zelinka, Stanislav
dc.contributor.author Hejlková, Pavla
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:01:41Z
dc.date.available 2018-07-04T15:01:41Z
dc.date.issued 2017-12-08
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/43160
dc.description.abstract Diplomová práce se zaměřuje na problematiku migrace a je rozdělena do dvou částí. Teoretická část mapuje základní pojmy spojené s migrací, legislativu, příčiny a historický vývoj migrace. V praktické části práce je provedeno dotazníkové šetření, které se stalo východiskem pro sestavení seznamu rizik. Tato rizika jsou pomocí metody KARS, která je založená na souvztažnosti rizik, analyzována a zhodnocena. Cílem diplomové práce je identifikace rizik migrace, jejich analýza včetně stanovení návrhů a opatření ke snížení a eliminaci.
dc.format 78 s. (15 463 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject migrace cs
dc.subject mezinárodní ochrana cs
dc.subject azyl cs
dc.subject integrace cs
dc.subject hrozby cs
dc.subject rizika cs
dc.subject KARS cs
dc.subject migration en
dc.subject international protection en
dc.subject asylum en
dc.subject integration en
dc.subject threats en
dc.subject risks en
dc.subject KARS en
dc.title Bezpečnostní aspekty migrace
dc.title.alternative The Safety Aspects of Migration
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Pávek, Ladislav
dc.date.accepted 2018-06-13
dc.description.abstract-translated The diploma thesis focuses on the issue of migration and is divided into two parts. The theoretical part deals with basic concepts related to migration, legislation, causes and historical development of migration. In the practical part of the thesis there is a questionnaire survey done what became the basis for the list of risks. These risks are analyzed and evaluated by using KARS method, which is based on risk correlation. The aim of this diploma thesis is to identificate migration risks, their analysis, including the identification of proposals and measures for reduction and elimination.
dc.description.department Ústav elektroniky a měření
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 48338
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2018-05-21
local.subject imigrace cs
local.subject analýza hrozeb cs
local.subject immigration en
local.subject analysis of threats en


Files in this item

Files Size Format View Description
hejlková_2018_dp.pdf 3.498Mb PDF View/Open None
hejlková_2018_op.pdf 519.7Kb PDF View/Open None
hejlková_2018_vp.pdf 254.9Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account