Informační a komunikační technologie pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Informační a komunikační technologie pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jašek, Roman
dc.contributor.author Kaňáková, Adéla
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:01:42Z
dc.date.available 2018-07-04T15:01:42Z
dc.date.issued 2017-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/43176
dc.description.abstract Cílem práce je návrh využití dostupných informačních a komunikačních technologií ve škole s žáky se specifickými potřebami. Práce řeší problematiku ověření specifického edukačního software pro konkrétní diagnostikovanou poruchu u jednotlivých žáků a současně použití dané technologie i metody zdůvodňuje a objektivizuje. Práce je zadána ve spolupráci s klinickým školským pracovištěm zaměřeným na autismus a jiná mentální postižení dětí.
dc.format 116 s. (148 102 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject ICT cs
dc.subject žák se speciálními vzdělávacími potřebami cs
dc.subject zdravotní postižení cs
dc.subject vzdělávání cs
dc.subject výukové programy cs
dc.subject software cs
dc.subject speciální hardware cs
dc.subject ICT en
dc.subject pupil with special educational needs en
dc.subject disability education en
dc.subject teaching programs en
dc.subject software en
dc.subject special hardware en
dc.title Informační a komunikační technologie pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami
dc.title.alternative Information and Communication Technologies for Pupils with Specific Educational Needs
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kozubíková, Petra
dc.date.accepted 2018-06-04
dc.description.abstract-translated The aim of the thesis is to use the available information and communication technologies at a school with pupils with specific needs. The thesis solves the problem of verifying specific educational software for a particular diagnosed disorder in individual pupils and justifies and objectivises the use of the given technology and methods. The work is done in cooperation with a clinical school workplace focusing on autism and other mental disabilities of children.
dc.description.department Ústav informatiky a umělé inteligence
dc.thesis.degree-discipline Učitelství informatiky pro střední školy cs
dc.thesis.degree-discipline IT Education at Secondary Schools en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 48361
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2018-05-11


Files in this item

Files Size Format View Description
kaňáková_2018_dp.pdf 6.119Mb PDF View/Open None
kaňáková_2018_op.pdf 272.0Kb PDF View/Open None
kaňáková_2018_vp.pdf 217.5Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account