Analýza konkurence a trhu pro automobilový portál TipCars.com

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza konkurence a trhu pro automobilový portál TipCars.com

Show simple item record

dc.contributor.advisor Křížek, Zdeněk
dc.contributor.author Směšný, Karel
dc.date.accessioned 2010-07-15T17:29:38Z
dc.date.available 2010-07-21T08:57:17Z
dc.date.issued 2007-04-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4317
dc.description.abstract Tato diplomová práce se ve své teoretické části zaměřuje na popis metod a pracovních hypotéz, kterým je věnován prostor v praktické části práce. Tato část práce se také zabývá popisem obchodních modelů jednotlivých automobilových inzertních portálů na českém trhu a přibližuje postavení na trhu mezi jednotlivými konkurenty. V projektové části práce se autor zaměřuje na konkrétní poslání služby a návrh nástrojů pro odlišení portálu TipCars.com včetně marketingového mixu s předpokládanými výsledky aplikace. Práce se tak snaží postihnou vývoj trhu automobilových inzertních serverů obecně s důrazem na tržního vůdce - portál TipCars.com cs
dc.format 71 s., 6 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1716655 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 20.04.2009
dc.subject Automobilový portál cs
dc.subject internetový portál cs
dc.subject web cs
dc.subject internetový prohlížeč cs
dc.subject operační systém cs
dc.subject roz-lišení monitoru cs
dc.subject internetová populace cs
dc.subject monitoring internetových médií cs
dc.subject unikátní návštěv-ník cs
dc.subject cross-selling cs
dc.subject fulltextové vyhledávání cs
dc.subject optimalizace pro vyhledavače cs
dc.subject bounce rate cs
dc.subject open rate cs
dc.subject Car portal en
dc.subject Internet portal en
dc.subject web en
dc.subject Internet browser en
dc.subject operating system en
dc.subject monitor resolution en
dc.subject Internet population en
dc.subject monitoring of Internet media en
dc.subject unique visitor en
dc.subject cross-selling en
dc.subject full text search en
dc.subject optimizing for browsers en
dc.subject bounce rate en
dc.subject open rate en
dc.title Analýza konkurence a trhu pro automobilový portál TipCars.com cs
dc.title.alternative Analysis of a competition and a market for automotive portal TipCars.com en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Prachař, Štěpán
dc.date.accepted 2007-05-31
dc.description.abstract-translated This diploma work focuses in its theoretical part on a description of methods and work hypothesis, for which there is room devoted in a practical part, too. This part of the thesis deals also with a description of business models of individual automotive advertising portals on a Czech market and it treats a situation on the market among particular competitors. In the project part of the thesis author focuses on a concrete mission of the service and a proposal of a tools for differentiation of the portal TipCars.com including a marketing mix with anticipated results of the application. The work tries this way to describe a development of the market of the automotive advertising servers generally with an emphasis on the market leader - portal TipCars.com en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 4971
dc.date.assigned 2007-01-15
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
směšný_2007_dp.pdfBlocked 1.637Mb PDF View/Open
směšný_2007_vp.doc 54Kb Microsoft Word View/Open
směšný_2007_op.doc 71Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account