Podpora klasické výuky pomocí virtuální třídy za použití Google Classroom

DSpace Repository

Language: English čeština 

Podpora klasické výuky pomocí virtuální třídy za použití Google Classroom

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chramcov, Bronislav
dc.contributor.author Vavřín, Radek
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:01:42Z
dc.date.available 2018-07-04T15:01:42Z
dc.date.issued 2017-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/43188
dc.description.abstract Hlavním cílem této diplomové práce, nesoucí název Podpora klasické výuky pomocí virtuální třídy za použití Google Classroom, je přiblížit možnosti týkající se implementace nástroje Google Classroom do výuky. V teoretické části práce nastiňuje obecné informace o e-learningu a definuje tento pojem. Dále se práce věnuje informacím ohledně LMS a přibližuje také některé z těchto systémů. První oblastí praktické části je popis uživatelského prostředí nástroje Google Classroom a následná implementace této služby do výuky na střední škole. Popis uživatelského prostředí může sloužit i jako stručný návod, který může pomoci učitelům k vytvoření plnohodnotného kurzu ke kterémukoliv předmětu. Dalším praktickým výstupem jsou vytvořené studijní materiály na vybraná témata, které slouží k výuce v předmětu informačních technologií. V poslední části diplomové práce jsou pomocí dotazníkového šetření ověřeny závěry na základě stanovených hypotéz.
dc.format 128 s. (162 466 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject e-learning cs
dc.subject LMS cs
dc.subject Learning Management System cs
dc.subject G Suite cs
dc.subject Google Classroom cs
dc.subject vzdělávání cs
dc.subject implementace cs
dc.subject virtuální kurz cs
dc.subject e-learning en
dc.subject LMS en
dc.subject Learning Management System en
dc.subject G Suite en
dc.subject Google Classroom en
dc.subject Education en
dc.subject Implementation en
dc.subject Virtual course en
dc.title Podpora klasické výuky pomocí virtuální třídy za použití Google Classroom
dc.title.alternative Support of Classical Teaching Using Virtual Classes and the Google Classroom Environment
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Chudý, Štefan
dc.date.accepted 2018-06-04
dc.description.abstract-translated The main goal of this thesis, named Support of classical teaching using virtual classes and the Google Classroom environment, is to explain the options for implementation of Google Classroom into education. In the theoretical part the thesis aims to general information about e-learning and defines this term. Thesis also deals with the LMS and presents general information and some of these systems. The first chapter of the practical part describes user interface of Google Classroom and implementation of this service to education at high school. The description of the user interface can also be used as a brief manual that can help teachers to create a fully-featured course for any subject. Another practical output is creation of materials for teaching and studying on selected topics, which are used for education in the subject of information technologies. In the last part of the thesis, the results are verified by questionnaire survey which is based on appointed hypotheses.
dc.description.department Ústav informatiky a umělé inteligence
dc.thesis.degree-discipline Učitelství informatiky pro střední školy cs
dc.thesis.degree-discipline IT Education at Secondary Schools en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 48378
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2018-05-14
local.subject počítačem podporovaná výuka cs
local.subject virtualizace (počítače) cs
local.subject computer-aided learning en
local.subject virtualization (computers) en


Files in this item

Files Size Format View Description
vavřín_2018_dp.pdf 5.337Mb PDF View/Open None
vavřín_2018_op.pdf 216.4Kb PDF View/Open None
vavřín_2018_vp.pdf 223.1Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account