Projekt marketingové komunikace společnosti Topek s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt marketingové komunikace společnosti Topek s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vlčková, Ilona
dc.contributor.author Bahulová, Adéla
dc.date.accessioned 2010-07-15T17:30:11Z
dc.date.issued 2007-05-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4319
dc.description.abstract Nejprve ve své diplomové práci vysvětlím pojmy marketingová komunikace a jednotná marketingová komunikace. Jednu kapitolu také věnuji popisu jednotlivých nástrojů marketingové komunikace. V praktické části, po představení společnosti Topek s.r.o., se budu věnovat analytické činnosti, kde mimo SWOT analýzy a Porterovy analýzy, uvedu také výsledky dotazníkového šetření. Na základě výsledků analýzy vypracuji projekt marketingové komunikace, který by měl odstraňovat případné nedostatky v marketingové komunikaci. cs
dc.format 89 s., 20 s. příloh cs
dc.format.extent 2629169 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 04.05.2027
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject reklama cs
dc.subject podpora prodeje cs
dc.subject vztahy s veřejností cs
dc.subject přímý marketing cs
dc.subject osobní prodej cs
dc.subject marketing communication en
dc.subject advertising en
dc.subject sales promotion en
dc.subject public relations en
dc.subject direct marketing en
dc.subject personal selling en
dc.title Projekt marketingové komunikace společnosti Topek s.r.o. cs
dc.title.alternative The marketing communication project of company Topek Ltd. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Linhart, Petr
dc.date.accepted 2007-05-28
dc.date.vskp-available 2027-05-04
dc.description.abstract-translated First in my master thesis I will explain conception marketing communication and integrated marketing communication. I will apply to description single instruments of marketing communication too. In practical part, after introduction company Topek Ltd., I will apply to analytical activities, where out of SWOT analysis and Porter analysis I will presentation results of questionnaire investigation. I will work up marketing communication project pursuant to results analyses. Project should eliminate appropriate inadequacies in marketing communication. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 5915
dc.date.assigned 2007-03-09
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
bahulová_2007_dp.pdfBlocked 2.507Mb PDF View/Open
bahulová_2007_vp.doc 58.5Kb Microsoft Word View/Open
bahulová_2007_op.doc 46Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account