Konstrukce vstřikovací formy pro pouzdro světlometu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Konstrukce vstřikovací formy pro pouzdro světlometu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Halaška, Petr
dc.contributor.author Weiss, Michal
dc.date.accessioned 2010-07-13T12:13:26Z
dc.date.available 2010-07-13T12:13:26Z
dc.date.issued 2006-05-29
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/431
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá konstrukcí vstřikovací formy pro výrobu plastového dílu, kterým je pouzdro světlometu pro nákladní automobil DAF. Cílem diplomové práce je provést literární studii na dané téma, nakreslit 3D model pouzdra světlometu a 3D sestavy vstřikovací formy v programu CATIA V5, provést a vyhodnotit technologickou analýzu vstřikovacího procesu a mechanickou analýzu nástroje. Při konstrukci formy bylo použito i normalizovaných součástí od firmy HASCO. Pro technologickou analýzu se využije program MOLD FLOW a pro mechanickou analýzu COSMOS DesignStar. cs
dc.format 87 s., 3 s. obr příloh cs
dc.format.extent 5811434 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject vstřikovací forma cs
dc.subject polymer cs
dc.subject analýza cs
dc.subject vodící čep cs
dc.subject vyhazovač cs
dc.subject šíbr cs
dc.subject tvarová vložka cs
dc.subject cs
dc.subject injection mold en
dc.subject polymer en
dc.subject analyse en
dc.subject guiding pin en
dc.subject ejector en
dc.subject highbinder en
dc.subject mold enclosure en
dc.title Konstrukce vstřikovací formy pro pouzdro světlometu cs
dc.title.alternative Construction of injection mold for headlighthousing en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Botek, Jaroslav
dc.date.accepted 2006-06-07
dc.description.abstract-translated My diploma project deals with the construction of injection mold used for plastic component production, which means a headlighthousing for a truck DAF. The goal of this diploma project is to perform a literary work with a set topic, to design a 3D model of a headlighthousing cover and 3D set of injection mold in CATIA V program, to perform and assess technological analyses of molding process and mechanical analyses of the tool. When designing the mold, standardized parts of HASCO Company were also used. There are two programs used for analyse; MOLD FLOW program for a technological analyses and COSMOS DesignStar for a mechanical analyses. en
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/206 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Konstrukce technologických zařízení cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment Construction en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 2955
dc.date.assigned 2006-02-14
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
weiss_2006_dp.pdfBlocked 5.542Mb PDF View/Open
weiss_2006_vp.doc 38Kb Microsoft Word View/Open
weiss_2006_op.doc 36.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account