Bezpečnostní opatření při sportovních podnicích

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Bezpečnostní opatření při sportovních podnicích

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zelinka, Stanislav
dc.contributor.author Jílek, Karel
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:01:43Z
dc.date.available 2018-07-04T15:01:43Z
dc.date.issued 2017-12-08
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/43213
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá komparací bezpečnostních opatření při sportovních podnicích v České republice a v Polsku. Teoretická část je věnována otázkám bezpečnosti, opatření při pořádání sportovních podniků a otázkám příčin narušení bezpečnosti. V praktické části je provedena analýza rizik, komparace bezpečnostních opatření z pohledu právních norem, porovnání návštěvníků akcí a samotného opatření. V závěru jsou formulovány hlavní po-znatky z komparace a návrhy, doporučení k odstranění rizik a zlepšení stávajícího stavu.
dc.format 112
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject sportovní podnik cs
dc.subject bezpečnost cs
dc.subject opatření cs
dc.subject hrozba cs
dc.subject analýza rizik cs
dc.subject komparace cs
dc.subject Česká republika cs
dc.subject Polsko cs
dc.subject návrh cs
dc.subject sports facility en
dc.subject safety en
dc.subject measures en
dc.subject threat en
dc.subject risk analysis en
dc.subject comparison en
dc.subject the Czech Republic en
dc.subject Poland en
dc.subject proposal en
dc.title Bezpečnostní opatření při sportovních podnicích
dc.title.alternative Safety Measures in Sports Facilities
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Pávek, Ladislav
dc.date.accepted 2018-06-12
dc.description.abstract-translated The Diploma thesis deals with comparison of security measures during the sports events in the Czech republic and Poland. The theoretical part is devoted to the questions of public security, measures of holding sports events as well as questions of disturbing public securi-ty. The practical part deals with risk analysis, comparison of security measures from the point of view of law standards and comparison of spectators and security measures. Final-ly, the main comparison knowledge and the proposals, suggestion for improving the current state are formulated. The last chapter targets the suggestion for ways of eliminating risks and improving the current state.
dc.description.department Ústav elektroniky a měření
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 48414
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2018-05-17
local.subject sportovní akce cs
local.subject ochrana objektů cs
local.subject sport events en
local.subject security of facilities en


Files in this item

Files Size Format View Description
jílek_2018_dp.pdf 5.552Mb PDF View/Open None
jílek_2018_op.pdf 879.6Kb PDF View/Open None
jílek_2018_vp.pdf 254.9Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account