Stereologie nadmolekulární struktury polymerů.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Stereologie nadmolekulární struktury polymerů.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ponížil, Petr
dc.contributor.author Matoušek, Tomáš
dc.date.accessioned 2010-07-15T17:32:43Z
dc.date.available 2010-07-15T17:32:43Z
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4325
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je změřena na návrh a praktické ověření metody vizualizace sférolitické struktury na rovinném řezu a lomové ploše polymeru, konkrétně polypropylenu. Na základě provedených experimentů je třeba konstatovat, že nebyla nalezena dostatečně účinná metoda. Dalším cílem této práce je ověření a pokus o zpřesnění parametrů Avramiho rovnice popisující časovou závislost krystalizace polymerů pomocí metody maximalizace regresního koeficientu a metodou minimalizace sumy čtverců odchylek. Aplikací těchto metod bylo zjištěno, že původní hodnoty parametrů Avramiho rovnice se jeví jako nejpřesnější. cs
dc.format 49 s.,3 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 1475000 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Polypropylen cs
dc.subject sférolit cs
dc.subject krystalizace cs
dc.subject Avramiho rovnice cs
dc.subject elektronová mikroskopie cs
dc.subject numerické simulace cs
dc.subject Polypropylene en
dc.subject spherulite en
dc.subject crystallization en
dc.subject Avrami equation en
dc.subject electron microscopy en
dc.subject numerical simulation en
dc.title Stereologie nadmolekulární struktury polymerů. cs
dc.title.alternative Stereology of supramolecular structure of polymers. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee
dc.date.accepted 2007-09-12
dc.description.abstract-translated This Bachelor thesis is focused on proposal and practical verification of method of visualization of spherulitical structure on planar cut and fracture area of polymer, concretely polypropylene. On the basis of experiments made, it is necessary to state, that enough effectual method was not found. The next target of this work is a verification and attempt of improvement of parameters of Avrami equation, which describes time dependence of polymer crystallization, by the help of the method of maximization of regression coefficient and the method of minimisation of square of deviation. After application of this methods was found, that the original values of Avrami equation's parameters looks as the most exact. en
dc.description.department Ústav inženýrství polymerů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/141 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and materials technology en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and materials technology en
dc.identifier.stag 7249
dc.date.assigned 2006-11-11
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
matoušek_2007_bp.pdf 1.406Mb PDF View/Open
matoušek_2007_vp.doc 44.5Kb Microsoft Word View/Open
matoušek_2007_op.doc 100.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account