Integrovaný záchranný systém ČR

DSpace Repository

Language: English čeština 

Integrovaný záchranný systém ČR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jašek, Roman
dc.contributor.author Macková, Soňa
dc.date.accessioned 2010-07-15T17:34:59Z
dc.date.available 2012-05-18T23:00:20Z
dc.date.issued 2007-05-18
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4329
dc.description.abstract Integrovaný záchranný systém je nedílnou součástí bezpečnostního řízení, které souvisí s ochranou státu a obyvatelstva. Má tak zcela zásadní cíl, a to zvládnutí a předcházení kri-zových situací, ať už při událostech běžných či mimořádných, zvláště pak těch, které ohro-žují lidské životy a majetek, a to i s využitím pomoci soukromých organizací a osob. Cílem této práce je analyzovat současný stav složek Integrovaného záchranného systému, nalezení případných slabých míst a nedostatků, a následně vytvoření návrhu vhodného po-stupu ke zlepšení jejich současného stavu. Pro pochopení veškeré problematiky IZS tato práce vymezuje v teoretické části legislativu, úkoly a složitou strukturu jednotlivých slo-žek, financování, orgány pro jejich koordinaci a spolupráci a také existující krizové stavy. cs
dc.format 64 s. cs
dc.format.extent 1543224 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 18.05.2012
dc.subject bezpečnost cs
dc.subject krizové řízení cs
dc.subject integrace cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject koordinace cs
dc.subject spolupráce cs
dc.subject krizová situace cs
dc.subject mimořádná událost cs
dc.subject prevence cs
dc.subject safety en
dc.subject crisis management en
dc.subject integration en
dc.subject communication en
dc.subject coordination en
dc.subject cooperation en
dc.subject crisis situation en
dc.subject extraordinary ebeny en
dc.subject prevention en
dc.title Integrovaný záchranný systém ČR cs
dc.title.alternative Integrated safety system ČR en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Antušák, Emil
dc.date.accepted 2007-06-11
dc.description.abstract-translated Integrated safety system is an integral part of crisis management which has the connection with the protection of the state and its inhabitants. That is why its crucial aim is to manage and prevent crisis situations whether in normal or extraordinary events and mainly in the situations which endanger human lives and possessions with the help of private organisati-ons and people. The aim of this work is to analyse contemporary state of the Integrated safety system, fin-ding possible weak points and deficits which is followed by making a suggestion of suita-ble present state improvement. As to understand all problems of the Integrated safety sys-tem in its theoretical part this work limits the legislation frame, the load and complicated part of integral parts, financing, authorities for its coordination and cooperation and also existing crisis states. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/122 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 5754
dc.date.assigned 2007-03-12
utb.result.grade E


Files in this item

Files Size Format View
macková_2007_bp.pdfBlocked 1.471Mb PDF View/Open
macková_2007_vp.doc 45Kb Microsoft Word View/Open
macková_2007_op.doc 60Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account