Návrh řešení úprav prostoru Zelného trhu, Brno

DSpace Repository

Language: English čeština 

Návrh řešení úprav prostoru Zelného trhu, Brno

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lapka, Karel
dc.contributor.author Barathová, Barbora
dc.date.accessioned 2010-07-15T17:38:32Z
dc.date.available 2010-07-15T17:38:32Z
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4331
dc.description.abstract Cílem návrhu řešení úprav prostoru Zelného trhu v Brně je jasná definice využití zapomenutého prostoru s důrazem na pokračování tradice tržiště v kombinaci s moderními jednotícími prvky. Koncept je navržen tak, aby ruch města v tomto prostoru neutichal po sbalení stánků trhovců a byla zde možnost městského vyžití. Je snahou zdůraznit "procházení" před pouhým "projitím" přes tento prostor náměstí. Prostorový návrh si vyžádal minimalistické řešení k tak členitému prostoru ve svažitém terénu, kdy nebyly opominuty prvky různých efektů, jak světelných, tak prostorová modelace městské zeleně. cs
dc.format 42 s. cs
dc.format.extent 26404114 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject tržiště cs
dc.subject trhovec cs
dc.subject kašna cs
dc.subject náměstí cs
dc.subject podzemí cs
dc.subject zelená oáza cs
dc.subject zeleň cs
dc.subject průzor cs
dc.subject market place en
dc.subject marketeer en
dc.subject public fountain en
dc.subject square en
dc.subject underground en
dc.subject green oasis en
dc.subject greenery en
dc.subject peep hole en
dc.title Návrh řešení úprav prostoru Zelného trhu, Brno cs
dc.title.alternative Proposal for solving adjustments of the space Zelný trh in Brno en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Klang, Michael
dc.date.accepted 2007-05-31
dc.description.abstract-translated The aim of the proposal resolution adjustments space of the Zelný trh in Brno is clear definition usaging forgotten space forcefully serial tradition market place in combination with modern unifying elements. Draft is designed so, to stir of the cities doesn't pass in this space after packing the display stands of marketeers and it was here possibility of the urban self - realization. Is endeavour stress " passing" before mere " expiry" over this space square. Cubic proposal solicited minimal solving to so broken space in prone terrain, when wasn't neglected shares of elements different effects, how luminous, so space simulation of urban greenery. en
dc.description.department Ústav produktového designu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/127 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia a design - Prostorová tvorba cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - 3D Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA. cs
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Fine Arts en
dc.identifier.stag 5353
dc.date.assigned 2007-01-15
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
barathová_2007_bp.pdf 25.18Mb PDF View/Open
barathová_2007_vp.doc 26Kb Microsoft Word View/Open
barathová_2007_op.doc 30Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account