Analýza rizik a havarijní plánování ve vybrané společnosti

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza rizik a havarijní plánování ve vybrané společnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hromada, Martin
dc.contributor.author Tomšů, Monika
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:01:49Z
dc.date.available 2018-07-04T15:01:49Z
dc.date.issued 2017-12-08
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/43358
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá analýzou rizik a havarijním plánováním společnosti zpracovávající nebezpečné látky. Teoretická část poskytuje východiska pro kvalitní zpracování hodnotné analýzy rizik, která je základním prvkem pro vytvoření účinného systému havarijního plánování. Praktická část se zaměřuje na analýzu havarijního plánování vybraného podniku s využitím legislativních požadavků. Výstupem práce jsou doporučení pro optimalizaci havarijního plánování objektu s cílem zefektivnit činnosti pro minimalizaci následků mimořádných událostí.
dc.format 100 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject mimořádná událost cs
dc.subject riziko cs
dc.subject havárie cs
dc.subject únik nebezpečné látky cs
dc.subject analýza rizik cs
dc.subject havarijní plánování cs
dc.subject preventivní opatření cs
dc.subject Exceptional event en
dc.subject Risk en
dc.subject Accident en
dc.subject Hazardous material leak en
dc.subject Risk analysis en
dc.subject Emergency planning en
dc.subject Precautions en
dc.title Analýza rizik a havarijní plánování ve vybrané společnosti
dc.title.alternative Risk Analysis and Emergency Planning in a Selected Company
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Míka, Petr
dc.date.accepted 2018-06-13
dc.description.abstract-translated Diploma thesis deals with the risk analysis and emergency planning of the company processing dangerous material. Theoretical part provides solution for quality processing of valuable risk analysis that is a basic element for creating of effective system of emergency planning. Practical part aims at analysis of emergency planning of a selected company with an application of legislative requirements. Output of the work is recommendation for optimization of emergency planning of the subject with the aim how to increase the efficiency of an activity for minimization of consequences of exceptional events.
dc.description.department Ústav elektroniky a měření
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 48631
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2018-05-23


Files in this item

Files Size Format View Description
tomšů_2018_dp.pdf 6.354Mb PDF View/Open None
tomšů_2018_op.pdf 104.5Kb PDF View/Open None
tomšů_2018_vp.pdf 256.0Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account