Interkace molekulární látky a polymeru v nanokompozitních materiálech

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Interkace molekulární látky a polymeru v nanokompozitních materiálech

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kuřitka, Ivo cs
dc.contributor.author Dráňová, Radka cs
dc.date.accessioned 2010-07-13T12:14:35Z
dc.date.available 2010-07-13T12:14:35Z
dc.date.issued 2006-06-02 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/433
dc.description.abstract Předložená rešerše pokrývá současný stav výzkumu, přípravy a vlastností nanokompozitů. Pozornost je soustředěna na roli molekulárních látek v nanokompozitních materiálech, ob-zvláště nanokompozitech termoplast/vrstevnatý silikát. Je popsána problematika interkala-ce, exfoliace, vzniku nanokompozitů a úloha molekulárních látek, jako je voda, stabilizáto-ry, kompatibilizátory, činidla modifikující fázové rozhraní a další. Byly sledovány efekty těchto látek na mechanické vlastnosti, tepelnou, oxidační i UV stabilitu materiálů, bariéro-vé i vzhledové vlastnosti. Závěr nastiňuje směry budoucího vývoje v této oblasti. cs
dc.format 60 cs
dc.format.extent 6189290 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Nanokompozity cs
dc.subject vrstevnaté silikáty cs
dc.subject kompatibilizéry cs
dc.subject činidla modifikují fázové rozhraní cs
dc.subject Nanocomposite en
dc.subject Layered silicates en
dc.subject Compatibilizers en
dc.subject Coupling agents en
dc.title Interkace molekulární látky a polymeru v nanokompozitních materiálech cs
dc.title.alternative Interaction of molecular chemical and polymer in nanocomposite material en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kovářová, Lucie cs
dc.date.accepted 2006-06-21 cs
dc.description.abstract-translated This work is given of the aspects of contemporary research, preparation and properties of nanocomposites. Attention was also aimed to function of molecular chemicals in nano-composite materiále, especially in nanocomposite thermoplastic/layered silicite. Similarly problem of intercalation, exfoliation, formation of nanocomposites and the role of molecu-lar chemicals, such a water, stabilizers, compatibilizers, coupling agents and others. In-fluence of these chemicals on mechanical properties, heat, oxidation and UV stability of material, barrier and superficial qualities. Conclusion describes expected situation in this sphere. en
dc.description.department Ústav inženýrství polymerů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/141 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and materials technology en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and materials technology en
dc.identifier.stag 2840
dc.date.assigned 2005-11-30 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
dráňová_2006_bp.pdf 5.902Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account