Elektronická podpora předmětu Základy počítačové techniky

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Elektronická podpora předmětu Základy počítačové techniky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sysel, Martin
dc.contributor.author Křepelka, Jan
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:01:51Z
dc.date.available 2018-07-04T15:01:51Z
dc.date.issued 2017-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/43421
dc.description.abstract Tato práce se věnuje předmětu Základy počítačové techniky vyučovaném na Fakultě aplikované informatiky na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. . Hlavním cílem je vytvořit přehledné tutoriály pro studenty, které se věnují tématům jednotlivých hodin. K naplnění tohoto cíle byla provedena analýza stejnojmenného kurzu, přičemž analýza je zaměřena na využívané materiály v jednotlivých hodinách kurzu. Dalším cílem je vytvořit testovací otázky ze všech témat, ale také z témat jednotlivých hodin. Cíle byly plněny zároveň u jednotlivých hodin kurzu, kdy byla nejprve provedena analýza hodiny a obsažených materiálů, poté byl tvořen tutoriál, který materiál rozšířil, a posledním krokem bylo vytvoření otázek, pokud to u hodiny bylo žádoucí. Výstupem práce je 12 přehledných tutoriálů, které rozebírají teorii jednotlivých témat a dále jsou navrženy testovací otázky, které jsou přiřazeny k jednotlivým hodinám. Dále vznikl návrh otázek ze všech probíraných okruhů. Materiály budou sloužit jako studijní opory a zadání na hodinách cvičení předmětu.
dc.format 113 s. (157 799)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Výuka cs
dc.subject hardware cs
dc.subject software cs
dc.subject operační systémy cs
dc.subject OS Windows cs
dc.subject OS Linux cs
dc.subject Tuition en
dc.subject hardware en
dc.subject software en
dc.subject operating systems en
dc.subject OS Windows en
dc.subject OS Linux en
dc.title Elektronická podpora předmětu Základy počítačové techniky
dc.title.alternative Electronic Support Materials for the Computer Technology Fundamentals Course
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kunčar, Aleš
dc.date.accepted 2018-06-14
dc.description.abstract-translated The Bachelor's thesis is focused on subject Computer Technology Fundamentals Course taught at the Faculty of Applied Informatics of Tomas Bata University in Zlín. The main goal is to create a clear tutorial for students who are dedicated to the topics of each lessons. Furthermore, test questions on all topics were formulated, as well as on topics of individual lessons. As for the individual course lessons, the objectives were fulfilled. At first, an analysis of the lesson and the materials was performed, followed by creating a tutorial that extended the materials. The last step was to create questions if required. The output of the work is 12 well-arranged tutorials, which are approaching the theory of the individual themes and the test questions, which are assigned to the individual lessons. In addition, there was a draft of questions from all the topics discussed. The materials will be used as study aids and assignments during the course of the course.
dc.description.department Ústav počítačových a komunikačních systémů
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie v administrativě cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies in Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 48732
dc.date.submitted 2018-05-24
local.subject učební pomůcky cs
local.subject výuka podporovaná počítačem cs
local.subject výpočetní technika cs
local.subject teaching aids en
local.subject computer-aided learning en
local.subject computer technology en


Files in this item

Files Size Format View Description
křepelka_2018_dp.pdf 3.657Mb PDF View/Open None
křepelka_2018_op.pdf 223.5Kb PDF View/Open None
křepelka_2018_vp.pdf 217.7Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account