Využití Bluetooth technologie pro ovládání zvedacího zařízení pro osoby se sníženou pohyblivostí

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Využití Bluetooth technologie pro ovládání zvedacího zařízení pro osoby se sníženou pohyblivostí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Adámek, Milan
dc.contributor.author Řezníček, Martin
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:01:52Z
dc.date.available 2018-07-04T15:01:52Z
dc.date.issued 2017-12-08
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/43445
dc.description.abstract Cílem diplomové práce je navrhnout řídicí jednotku a aplikaci pro OS Android, která bude pomocí Bluetooth přenosu sloužit pro ovládání svislých zvedacích zařízení pro osoby se sníženou pohyblivostí. Teoretická část spočívá v definování norem a předpisů týkajících se těchto zvedacích zařízení, popisu vývojového prostředí Android Studio, popis přenosu dat pomocí Bluetooth a zpracování odhadu snížení nákladů na výrobu plošin a zvýšení konku-renceschopnosti těchto výrobků na celosvětovém trhu. Z teoretické části pak vyplývá část praktická, která se zabývá vývojem nové řídicí jednotky pro zvedací zařízení ZP5, ovládá-ním pomocí mobilní aplikace a zavedením těchto technologií do výrobního procesu. V praktické části je dále popsán vliv těchto úprav na zvýšení produkce a prodeje svislých schodišťových plošin s výhledem pro využití u jiných produktů pro osoby se sníženou po-hyblivostí.
dc.format 77
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Bluetooth cs
dc.subject zvedací zařízení cs
dc.subject mobilní aplikace cs
dc.subject Bluetooth en
dc.subject lifting platforms en
dc.subject mobile apps en
dc.title Využití Bluetooth technologie pro ovládání zvedacího zařízení pro osoby se sníženou pohyblivostí
dc.title.alternative Using Bluetooth Technology to Control Lifting Devices for People with Reduced Mobility
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Veľas, Andrej
dc.date.accepted 2018-06-12
dc.description.abstract-translated The aim of this diploma thesis is to design a main control unit and mobile app for Android operating system which is going to be used for the motion control of the vertical lifting platforms via Bluetooth wireless technology standard enabling immobile people to over-come height differences. The theoretical part defines standards and regulations related to the lifting platforms and a description of the integrated development environment Android Studio. It contains a description of the Bluetooth data transmission and it also deals with the estimated reduction of the modified platforms production costs and with the potentially increasing competitiveness of these products on the global market. The practical part of the thesis is mainly focused on the design and development of the new/modified control unit for the vertical lifting platform ZP5, new mobile app and introduction of these technologies into the company production processes. The practical part also deals with the real positive effects of these modifications and improvements on the production as well as on the sale results of vertical platforms. The company's goal is to use the proposed solution for other vertical lifting platforms helping immobile people.
dc.description.department Ústav elektroniky a měření
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 48765
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2018-05-22


Files in this item

Files Size Format View Description
řezníček_2018_dp.pdf 4.355Mb PDF View/Open None
řezníček_2018_op.pdf 239.7Kb PDF View/Open None
řezníček_2018_vp.pdf 181.1Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account