Bezpečnostní opatření při masovém shromáždění lidí

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Bezpečnostní opatření při masovém shromáždění lidí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gajdošík, Jiří
dc.contributor.author Vaněk, Lukáš
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:01:52Z
dc.date.available 2018-07-04T15:01:52Z
dc.date.issued 2017-12-08
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/43454
dc.description.abstract Předmětem mé diplomové práce s názvem "Bezpečnostní opatření při masovém shromáždění lidí" se zaměřením na konkrétní akci Dnů lidí dobré vůle na Velehradě je posouzení komplexního bezpečnostního řešení dané akce. Teoretická část diplomové práce slouží k objasnění hlavních pojmů z oblasti organizace a zabezpečení velkých shromáždění osob. Také obsahuje výčet platné legislativy, která je s tématem spojena, a v poslední části i popis a principy použitých analytických metod. Praktická část se již zabývá konkrétní akcí. V první fázi je podrobně charakterizován prostor pořádané akce a souhrnně popsán balík již nastavených bezpečnostních opatření. Následně je na základě dotazníkového šetření a expertních rozhovorů provedena analýza vybraných rizik pomocí kalkulátoru RISKAN-B a hlavní rizika jsou analyzována ještě metodou KARS. V závěrečné fázi praktické části proběhne zhodnocení výsledků analýz, zhodnocení nastavených bezpečnostních opatření, a také budou navrženy konkrétní možnosti, které by mohly přispět ke zmenšení bezpečnostních rizik, která lze při Dnech lidí dobré vůle předpokládat.
dc.format 104 s. (161 153 znaků), 16 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject bezpečnost cs
dc.subject shromáždění cs
dc.subject bezpečnostní hrozby cs
dc.subject měkký cíl cs
dc.subject bezpečnostní opatření cs
dc.subject teroristický útok cs
dc.subject security en
dc.subject gathering en
dc.subject security threats en
dc.subject soft target en
dc.subject security measures en
dc.subject terrorist attack en
dc.title Bezpečnostní opatření při masovém shromáždění lidí
dc.title.alternative Security Measures During Mass Gatherings of People
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Křižan, Zdeněk
dc.date.accepted 2018-06-12
dc.description.abstract-translated The subject of my Master thesis titled "Safety measures during mass gatherings" is an assessment of a complex safety solution, specifically tailored for an event "Days of peo-ple of good will at Velehrad". The theoretical part of the thesis clarifies the main notions of organization and safety measures for mass gatherings. It also contains an enumeration of related legislation and a description of the analytical methods used in this work. The practical part is focused on the event itself: the area of the event is described in detail, and a summary of already established safety measures is given. After conducting a survey exploration and several interviews with experts, the analysis of selected risks is performed using RISKAN-B calculator and the main risks are furthermore analyzed using KARS method. In the final part of the practical part, the evaluation of the analyses' results and established safety measures is assessed and new specific safety options are proposed, which should contribute to reducing the security risks presumed at "Days of people of good will at Velehrad" event.
dc.description.department Ústav elektroniky a měření
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 48777
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2018-05-18


Files in this item

Files Size Format View Description
vaněk_2018_dp.pdf 4.139Mb PDF View/Open None
vaněk_2018_op.pdf 232.7Kb PDF View/Open None
vaněk_2018_vp.pdf 940.4Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account