Projekt řízení daňových povinností výrobní firmy

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt řízení daňových povinností výrobní firmy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zeman, Vlastimil
dc.contributor.author Souralová, Lucie
dc.date.accessioned 2010-07-15T17:49:54Z
dc.date.issued 2007-05-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4351
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá daňovými povinnostmi a jejich optimalizací ve výrobní firmě. Jedná se o firmu zabývající se výrobou zrcadel a koupelnových doplňků. V teoretické části jsou rozebrány základní pojmy z oblasti daňové problematiky a správy daní. Dále se tato část zabývá daňovou soustavou České republiky, konkrétně jednotlivými druhy přímých a nepřímých daní. Praktická část práce je rozdělena na dvě části, a to na část analytickou a část projektovou. V analytické části je představena firma a dále jsou zde uvedeny povinnosti této firmy v oblasti přímých a nepřímých daní. Projektová část se zabývá optimalizací daňových povinností a navrhuje řešení vedoucí ke snížení daně z příjmů právnických osob. V závěru této části jsou zhodnoceny navržené alternativy optimalizace daňových povinností. cs
dc.format 102 s., 8 s. tab. příloh. cs
dc.format.extent 938835 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 04.05.2027
dc.subject daň cs
dc.subject poplatník daně cs
dc.subject plátce daně cs
dc.subject předmět daně cs
dc.subject základ daně cs
dc.subject sazba daně cs
dc.subject zdaňovací období cs
dc.subject optimalizace daňové povinnosti cs
dc.subject přímé daně cs
dc.subject nepřímé daně cs
dc.subject tax en
dc.subject taxpayer en
dc.subject object of the tax en
dc.subject tax base en
dc.subject tax rate en
dc.subject period of taxation en
dc.subject tax responsibility optimalization en
dc.subject direct taxes en
dc.subject indirect taxes en
dc.title Projekt řízení daňových povinností výrobní firmy cs
dc.title.alternative Project of tax liability management of manufacturing company en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Šebák, Josef
dc.date.accepted 2007-05-31
dc.date.vskp-available 2027-05-04
dc.description.abstract-translated This diploma thesis is focused on tax responsibilities and their optimalization in manufacturing company. This company deals with production of mirrors and bath accesories. Main conceptions from tax problems area and tax administration are analysed in the theoretical part. This part also deals with tax system in the Czech Republic, concretely with particular direct and indirect taxes. The practical part is divided into two parts, concretely to the analytical and the project part. The company introduction and duties in direct and indirect taxes area are mentioned in the analytical part. The project part deals with tax responsibility optimalization and proposes conclusions which leads to fall of personal income tax. Proposed tax responsibility optimalization is reviewed at the end of this part. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/176 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Podniková ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Enterprise Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 5665
dc.date.assigned 2007-03-05
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
souralová_2007_dp.pdfBlocked 916.8Kb PDF View/Open
souralová_2007_vp.pdf 33.18Kb PDF View/Open
souralová_2007_op.doc 47Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account