Vliv rozdílného účtování podle IAS/IFRS s ohledem na daňovou problematiku

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vliv rozdílného účtování podle IAS/IFRS s ohledem na daňovou problematiku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kolářová, Eva
dc.contributor.author Straková, Anna
dc.date.accessioned 2010-07-15T17:50:15Z
dc.date.issued 2007-05-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4352
dc.description.abstract Cílem práce je porovnání rozdílů v účtování a vykazování výsledků hospodaření společností účtujících dle české účetní a daňové legislativy a společností účtujících dle Mezinárodních účetních standardů.V teoretické části práce objasňuje potřebu harmonizace účetnictví, charakterizuje podstatné rozdíly účtování dle ČÚL a IAS/IFRS a seznamuje čtenáře se základními pravidly českého daňového systému.V praktické části je zpracován projekt porovnání vlivu rozdílného účtování dle české legislativy a IAS/IFRS na daňovou problematiku. Je provedena analýza účetní závěrky společnosti GTX a.s. sestavená dle ČÚL, účetní výkazy jsou transformovány dle IAS/IFRS a dále jsou vypracována a porovnána daňová přiznání společnosti dle české legislativy a dle kritérií pro vykazování dle IAS/IFRS. cs
dc.format 93 s., 80 s obr. příloh cs
dc.format.extent 1649024 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 04.05.2037
dc.subject Mezinárodní účetní standardy cs
dc.subject Mezinárodní standardy finančního výkaznictví cs
dc.subject harmonizace účetnictví cs
dc.subject finanční výkazy cs
dc.subject rozvaha cs
dc.subject aktiva cs
dc.subject pasíva cs
dc.subject výkaz zisku a ztráty cs
dc.subject International Accounting Standards en
dc.subject International Financial Reporting Standards en
dc.subject accounting harmonization en
dc.subject financial statements en
dc.subject balance sheet en
dc.subject assets en
dc.subject liabilities en
dc.subject profit and loss statement en
dc.title Vliv rozdílného účtování podle IAS/IFRS s ohledem na daňovou problematiku cs
dc.title.alternative The influence of different accounting according to the IAS/IFRS with reference to the problems of taxes en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Zámečník, Roman
dc.date.accepted 2007-06-05
dc.date.vskp-available 2037-05-04
dc.description.abstract-translated The subject of Master thesis is to compare differences in accounting and reporting the results of economic activities of the companies that account according the International Financial Reporting Standards. In the first, theoretical part of my thesis I explain the need for harmonization of accounting systems, then characterise the substantial differences in accounting according the Czech legislature and the IAS/IFRS and finally I introduce the basic rules of Czech system of taxation. The practical part includes the project of comparation of the impact of different accounting according to the Czech legislature and IAS/IFRS on the problems of taxation systems. The practical part also includes the analysis of the financial statements of the GTX a.s. compiled according to Czech legislature, then the financial reporting is transformed according to IAS/IFRS. I also make the tax declarations of the GTX according to the Czech legislation and to the criteria for the financial reporting according the IAS/IFRS and compare them. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/176 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Podniková ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Enterprise Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 5692
dc.date.assigned 2007-03-05
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
straková_2007_dp.pdfBlocked 1.572Mb PDF View/Open
straková_2007_vp.doc 40.5Kb Microsoft Word View/Open
straková_2007_op.pdf 474.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account