Podklady k přípravě a realizaci dokumentárního filmu o FMK

DSpace Repository

Language: English čeština 

Podklady k přípravě a realizaci dokumentárního filmu o FMK

Show simple item record

dc.contributor.advisor Binter, Tomáš
dc.contributor.author Dubová, Zuzana
dc.date.accessioned 2010-07-13T12:14:48Z
dc.date.available 2011-01-11T09:40:54Z
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/435
dc.description.abstract Teoretická část práce vystihuje dokumentaci realizace praktických prací, tedy do-kumentárního filmu o Fakultě Multimediálních komunikací "Mi Amor". Jedná se o dokument, který je zaměřen na propagaci školy. Tento dokumentární film je zmapován od přípravy až po realizaci, tedy produkci a postprodukci dokumentu o FMK s názvem Mi Amor. Natáčení dokumentu vyžadovalo spoustu sil, a tak si zaslouží zhodnotit jednotlivé části od prvotního záměru scénáře až po hotový produkt, kde výrazové prostředky slouží k vytvoření uceleného audiovizuálního díla. cs
dc.format 30 s., 1 s. obr.příloha cs
dc.format.extent 449984 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 07.06.2008
dc.subject FMK dokument propagační film aktér cs
dc.subject FMC documentary promotional movie actor en
dc.title Podklady k přípravě a realizaci dokumentárního filmu o FMK cs
dc.title.alternative Substructions of preparations and realizations of FMC documentary en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Krška, Jiří
dc.date.accepted 2006-06-07
dc.description.abstract-translated Theoretical part of my bachelor work documents the execution of practical works, the documentary movie of Faculty of Multimedia Communication "Mi Amor". The docu-ment is concerned on school promotion. This movie is described from the beginning prepa-rations to the final realization, i.e. the production and postproduction of FMK documentary Mi Amor. Shooting this movie took up a lot of time and efforts, that's why it deserves to review its particular parts, from the first intention of the screenplay, up to final product, where the means of expression are instrumental to creating an comprehensive audiovisual work. en
dc.description.department Ústav animace a audiovize cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/124 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP *
dc.thesis.degree-discipline Multimedia a design - Audiovize cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Audiovision Arts en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA. cs
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Fine Arts en
dc.identifier.stag 3011
dc.date.assigned 2006-02-06
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
dubová_2006_bp.pdfBlocked 439.4Kb PDF View/Open
dubová_2006_vp.doc 45Kb Microsoft Word View/Open
dubová_2006_op.doc 52Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account