Informační systém firmy NISO

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Informační systém firmy NISO

Show simple item record

dc.contributor.advisor Oplatková, Zuzana cs
dc.contributor.author Stehlík, Vít cs
dc.date.accessioned 2010-07-15T17:54:07Z
dc.date.available 2010-07-15T17:54:07Z
dc.date.issued 2007-08-31 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4362
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá vytvořením a popisem informačního systému určeného pro běžnou činnost firmy na výrobu nábytku. Systém obsahuje evidenci zákazníků, kontaktů, objednávek, výrobků a materiálů. Aplikace umožňuje sledovat stav objednávek, zadávat je na trasy a zobrazit přehled tras včetně jednotlivých adres. Dále umožňuje příjem a výdej materiálu ze skladu včetně hromadného výdeje dle kusovníkového rozpadu. Pro vytvoření aplikace byl zvolen programovací systém PHP, databáze MySQL a uživatelské rozhraní je vytvořeno pomocí jazyka HTML a CSS. cs
dc.format 41 cs
dc.format.extent 1340137 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject information system en
dc.subject MySQL en
dc.subject PHP en
dc.subject HTML en
dc.subject CSS en
dc.subject database en
dc.subject informační systém cs
dc.subject MySQL cs
dc.subject PHP cs
dc.subject HTML cs
dc.subject CSS cs
dc.subject databáze cs
dc.title Informační systém firmy NISO cs
dc.title.alternative Information system of the firm NISO en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šenkeřík, Roman cs
dc.date.accepted 2007-09-13 cs
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis concerns creating and description of information system determined for common activity of a firm producing furniture. The system includes the registration of customers, orders, products and material. The application enables to control the state of orders, their ordering for the routes and the figuring of the routes with the specification of all addresses. Further on it enables the receipt and the issue of the material from the store including mass issue. For the creation of the application then was chosen programmable language PHP and database system MySQL. User interface is made with the assistance of the HTML and CSS language. en
dc.description.department Ústav aplikované informatiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/76 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 6286
dc.date.assigned 2007-02-13 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B
local.subject podnikové informační systémy cs
local.subject management information systems en


Files in this item

Files Size Format View
stehlík_2007_bp.pdfBlocked 1.278Mb PDF View/Open
stehlík_2007_vp.doc 294Kb Microsoft Word View/Open
stehlík_2007_op.doc 291Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account