Projekt zavádění nového nástroje na podporu získávání a udržení kvalifikovaných pracovníků ve Zlínském kraji

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt zavádění nového nástroje na podporu získávání a udržení kvalifikovaných pracovníků ve Zlínském kraji

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ondra, Pavel
dc.contributor.author Sobieská, Michaela
dc.date.accessioned 2018-07-04T15:02:02Z
dc.date.available 2018-07-04T15:02:02Z
dc.date.issued 2017-12-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/43674
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá bariérami bránícími získání a udržení kvalifikovaných pracovníků ve Zlínském kraji. Cílem práce je navržení nástroje, který má bariéry eliminovat či úplně odstranit. V práci jsou objasněny skutečnosti týkající se trhu práce a nezaměstnanosti nejdříve z obecného hlediska a následně pak z hlediska trhu práce v České republice, popisuje jeho vývoj a hlavní problémy, které se na něm vyskytují. Následně je uvedena charakteristika Zlínského kraje, analýza současných krajských konkurentů a dotazníkové šetření zaměřené na kvalifikované lidi ve Zlínském kraji. Nakonec jsou navržena opatření směřující k odstranění bariér a vytvoření nástroje na podporu získávání a udržení kvalifikovaných pracovníků ve Zlínském kraji.
dc.format 106 s. (179 550 znaků).
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject trh práce cs
dc.subject nezaměstnanost cs
dc.subject absolvent cs
dc.subject pracovník cs
dc.subject kvalifikovaný pracovník cs
dc.subject labour market en
dc.subject unemployment en
dc.subject graduate en
dc.subject worker en
dc.subject qualified worker en
dc.title Projekt zavádění nového nástroje na podporu získávání a udržení kvalifikovaných pracovníků ve Zlínském kraji
dc.title.alternative Project of a New Tool Implementation to Support Recruiting and Retaining Qualified Staff in Zlin Region
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Benyahya, Petra
dc.date.accepted 2018-05-23
dc.description.abstract-translated The diploma thesis is concerning with barriers of getting and keeping qualified workers in Zlin region. The aim of the thesis is to create a tool, which should eliminate barriers or re-move them completely. The thesis clarifies facts related to labour market and unemploy-ment at first from general view and at second from the view of labour marker in the Czech Republic, it describes its progress and major issues, which appear there. Other part consists of contains basic attributes of Zlin region, analysis of current region competitors and survey focused on qualified workers in Zlin region. Finally is focused on measures leading to re-moval of barriers and creating of a support tool to get and keep qualified workers in Zlin region.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 49140
dc.date.submitted 2018-04-17


Files in this item

Files Size Format View Description
sobieská_2018_dp.pdf 4.022Mb PDF View/Open None
sobieská_2018_op.docx 24.70Kb Unknown View/Open None
sobieská_2018_vp.pdf 394.2Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account