Návrh a realizácia autorskej kolekcie obuvi odkazujúcej na tradíciu obuvníckej výroby v Československu, obzvlášť na obdobie medzi rokmi 1945 až 1989

DSpace Repository

Language: English čeština 

Návrh a realizácia autorskej kolekcie obuvi odkazujúcej na tradíciu obuvníckej výroby v Československu, obzvlášť na obdobie medzi rokmi 1945 až 1989

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kolesár, Zdeno
dc.contributor.author Šuška, Juraj
dc.date.accessioned 2018-09-06T12:59:36Z
dc.date.available 2018-09-06T12:59:36Z
dc.date.issued 2012-09-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.isbn 978-80-7454-761-4
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/43687
dc.description.abstract Dizertačná práca ponúka stručný, ale ucelený pohľad do pomerne širokej problematiky dizajnu obuvi v Československu v rokoch 1945 až 1989. V prvej časti je vysvetlená štruktúra znárodneného priemyslu a premeny, ktorými odvetvie prešlo počas skúmaného obdobia. Následne sa práca zameriava na postavenie samotného dizajnu v ekonomickej sústave plánovaného hospodárstva. Všíma si jednotlivých dizajnérov, ale hlavne výsledky ich práce, teda obuv samotnú. Práca selektívne poukazuje na zaujímavé modely obuvi, z ktorých viaceré majú právo byť označované za ikony svojej doby. Praktická časť následne priamo nadväzuje na teoretický výskum. Hlavnou úlohou bolo vytvoriť funkčný prototyp obuvi, ktorý je inšpirovaný výstupmi z teoretickej časti práce. Predstavená kolekcia bola vyvinutá v spolupráci s domácimi výrobcami obuvi.
dc.format.extent 101
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject dizajn cs
dc.subject obuv cs
dc.subject obuvnícky priemysel cs
dc.subject Československo cs
dc.subject Svit cs
dc.subject design en
dc.subject footwear en
dc.subject shoes en
dc.subject footwear industry en
dc.subject Czechoslovakia en
dc.subject Svit en
dc.title Návrh a realizácia autorskej kolekcie obuvi odkazujúcej na tradíciu obuvníckej výroby v Československu, obzvlášť na obdobie medzi rokmi 1945 až 1989 cs
dc.title.alternative Design and development of the author's collection of footwear, that is influenced by the tradition of the shoe industry in Czechoslovakia between the years 1945-1989 en
dc.type disertační práce cs
dc.date.accepted 2018-06-21
dc.description.abstract-translated The theoretical part of the thesis discusses the development of the footwear industry in former Czechoslovakia between the years 1945 and 1989. In the first part the structure of nationalized industry is described as well as the process of changes that the industry went through during that period. Consequently, the paper focuses on the role of designers in an environment of socialist economy and it also presents a list of the most significant designs produced over this time period. The practical part is closely connected with the theoretical part. Its main aim was to develop a functional prototype that is inspired by the findings from the theoretical research. The presented footwear collection was developed in collaboration with local footwear producers.
dc.description.department Kabinet teoretických studií cs
dc.thesis.degree-discipline Multimédia a design cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Visual Arts en
dc.identifier.stag 50682
dc.date.submitted 2018-04-16


Files in this item

Files Size Format View
šuška_2018_teze.pdf 2.406Mb PDF View/Open
šuška_2018_dp.pdf 4.729Mb PDF View/Open
šuška_2018_vp.pdf 284.2Kb PDF View/Open
šuška_2018_op.zip 377.1Kb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account