Eco Trendy - Eco Friendly

DSpace Repository

Language: English čeština 

Eco Trendy - Eco Friendly

Show simple item record

dc.contributor.advisor Titor, Ivan
dc.contributor.author Zajacová, Soňa
dc.date.accessioned 2018-09-10T12:42:27Z
dc.date.available 2018-09-10T12:42:27Z
dc.date.issued 2012-09-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.isbn 978-80-7454-763-8
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/43690
dc.description.abstract Dopad odevnej produkcie na životné prostredie si vyžaduje čoraz prísnejšie opatrenia v celom módnom odvetví. Preto táto práca pojednáva o postupoch vytvárania udržateľného dizajnu a zároveň zisťuje, či sa jedná len o súčasný trend, alebo pretrvávajúce hnutie. Cieľom výskumu sa stalo preskúmanie rôznych princípov vytvárania udržateľného dizajnu odevu a na základe toho vytvorenie odevnej kolekcie tak, aby bol čo najviac eliminovaný dopad na životné prostredie. Dizertačná práca Eco Trendy - Eco Friendly je členená na dve hlavné časti, a to teoretickú a praktickú. Teoretická časť pozostáva z dvoch hlavných kapitol. Prvá kapitola sa zaoberá priamou otázkou módy a ekológie, kde vysvetľuje problematiku samotných termínov, ako móda, odev, trend a ich vzájomnú spojitosť. Popisuje vzťah medzi človekom a spoločnosťou v priebehu histórie a jej vplyv na módu. Základným predpokladom na riešenie danej problematiky v móde sa stal náhľad do spoločnosti a jej vzťah k móde, odevu, i ku konzumu. Preto sa teoretická časť opiera o teórie významných filozofov a sociológov, ako Baumanova Tekutá modernita (2008), Lipovetského Éra prázdnoty (2008) či Frommove (2014) filozofické modusy mať a byť. Kritické úvahy o pojmoch, ako móda, trend a samotná udržateľnosť vychádzali z potreby ujasniť si ich a vedieť ďalej pracovať v tejto problematike. Do výberu kľúčových dizajnérov sú zaradení tí, ktorí posunuli problematiku udržateľnosti do riešiteľnej podoby v danej dobe a v možnostiach vtedy dostupných. Pozornosť je venovaná i novým technológiám, materiálom a možnostiam z toho vyplývajúcim. Druhá, najdôležitejšia časť, definuje udržateľnú módu. Zaoberá sa jej vznikom a predpokladmi pre budúcnosť. Rozdeľuje udržateľnosť do štyroch základných kategórií, a to na recykláciu, materiály šetrné k životnému prostrediu, nadčasový dizajn a konceptuálny prístup. Venuje sa i novým prístupom a možnostiam riešenia danej problematiky a víziám budúcnosti prostredníctvom nových technológií. Základné informácie z teoretickej časti práce boli použité v skriptách Vybrané kapitoly z předmětu technologie oděvu: Móda a umění, ekologická móda(Štraneková, Zajacová, 2015), ktoré sú určené študentom Ateliéru designu oděvu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Práca predstavuje nielen súbor edukatívnych poznatkov, ale i experimentálnych a vedecko - technologických spracovaní aplikovateľných v odevom priemysle. Na základe obsiahlej teoretickej rešerše vznikli praktické výskumy a projekty, ktoré predstavujú rôzne polohy, ako sa dá s udržateľnosťou pracovať. Praktický výskum pozostáva z niekoľkých komplexných projektov, experimentov a kolekcií. Kolekcia Nomadic, konceptuálne spracovanie Be part of, Atmosfear a Obesity vznikli ako autorské projekty. V spolupráci s odborníkmi boli realizované projekty Instant Dress a Collagen Dress a projekt Reclaimed Future vznikol na podnet grafického dizajnéra. Kolekcia Echelon pre odevnú športovú značku Isadore Apparel poukazuje na možnosť implementácie udržateľnosti do existujúcej značky. V rámci výskumu je predstavená i prezentačná činnosť. Všetky projekty sú následne vyhodnotené.
dc.format.extent 117
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject móda cs
dc.subject ekológia cs
dc.subject udržateľnosť cs
dc.subject recyklácia cs
dc.subject nomadizmus cs
dc.subject obezita cs
dc.subject diéta cs
dc.subject Fashion en
dc.subject Ecology en
dc.subject Sustainability en
dc.subject Recycling en
dc.subject Nomadism en
dc.subject Obesity en
dc.subject Diet en
dc.title Eco Trendy - Eco Friendly
dc.title.alternative Eco Trendy - Eco Friendly en
dc.type disertační práce cs
dc.date.accepted 2018-06-21
dc.description.abstract-translated Dopad odevnej produkcie na životné prostredie si vyžaduje čoraz prísnejšie opatrenia v celom módnom odvetví. Preto táto práca pojednáva o postupoch vytvárania udržateľného dizajnu a zároveň zisťuje, či sa jedná len o súčasný trend, alebo pretrvávajúce hnutie. Cieľom výskumu sa stalo preskúmanie rôznych princípov vytvárania udržateľného dizajnu odevu a na základe toho vytvorenie odevnej kolekcie tak, aby bol čo najviac eliminovaný dopad na životné prostredie. Dizertačná práca Eco Trendy - Eco Friendly je členená na dve hlavné časti, a to teoretickú a praktickú. Teoretická časť pozostáva z dvoch hlavných kapitol. Prvá kapitola sa zaoberá priamou otázkou módy a ekológie, kde vysvetľuje problematiku samotných termínov, ako móda, odev, trend a ich vzájomnú spojitosť. Popisuje vzťah medzi človekom a spoločnosťou v priebehu histórie a jej vplyv na módu. Základným predpokladom na riešenie danej problematiky v móde sa stal náhľad do spoločnosti a jej vzťah k móde, odevu, i ku konzumu. Preto sa teoretická časť opiera o teórie významných filozofov a sociológov, ako Baumanova Tekutá modernita (2008), Lipovetského Éra prázdnoty (2008) či Frommove (2014) filozofické modusy mať a byť. Kritické úvahy o pojmoch, ako móda, trend a samotná udržateľnosť vychádzali z potreby ujasniť si ich a vedieť ďalej pracovať v tejto problematike. Do výberu kľúčových dizajnérov sú zaradení tí, ktorí posunuli problematiku udržateľnosti do riešiteľnej podoby v danej dobe a v možnostiach vtedy dostupných. Pozornosť je venovaná i novým technológiám, materiálom a možnostiam z toho vyplývajúcim. Druhá, najdôležitejšia časť, definuje udržateľnú módu. Zaoberá sa jej vznikom a predpokladmi pre budúcnosť. Rozdeľuje udržateľnosť do štyroch základných kategórií, a to na recykláciu, materiály šetrné k životnému prostrediu, nadčasový dizajn a konceptuálny prístup. Venuje sa i novým prístupom a možnostiam riešenia danej problematiky a víziám budúcnosti prostredníctvom nových technológií. Základné informácie z teoretickej časti práce boli použité v skriptách Vybrané kapitoly z předmětu technologie oděvu: Móda a umění, ekologická móda(Štraneková, Zajacová, 2015), ktoré sú určené študentom Ateliéru designu oděvu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Práca predstavuje nielen súbor edukatívnych poznatkov, ale i experimentálnych a vedecko - technologických spracovaní aplikovateľných v odevom priemysle. Na základe obsiahlej teoretickej rešerše vznikli praktické výskumy a projekty, ktoré predstavujú rôzne polohy, ako sa dá s udržateľnosťou pracovať. Praktický výskum pozostáva z niekoľkých komplexných projektov, experimentov a kolekcií. Kolekcia Nomadic, konceptuálne spracovanie Be part of, Atmosfear a Obesity vznikli ako autorské projekty. V spolupráci s odborníkmi boli realizované projekty Instant Dress a Collagen Dress a projekt Reclaimed Future vznikol na podnet grafického dizajnéra. Kolekcia Echelon pre odevnú športovú značku Isadore Apparel poukazuje na možnosť implementácie udržateľnosti do existujúcej značky. V rámci výskumu je predstavená i prezentačná činnosť. Všetky projekty sú následne vyhodnotené.
dc.description.department Ateliér Design oděvu cs
dc.thesis.degree-discipline Multimédia a design cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Visual Arts en
dc.identifier.stag 50681
dc.date.submitted 2018-04-16


Files in this item

Files Size Format View Description
zajacová_2018_teze.pdf 2.791Mb PDF View/Open
zajacová_2018_dp.pdf 5.534Mb PDF View/Open None
zajacová_2018_vp.pdf 235.1Kb PDF View/Open None
zajacová_2018_op.zip 472.4Kb application/zip View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account