PR activities project within the international conference EuroXPro2006

DSpace Repository

Language: English čeština 

PR activities project within the international conference EuroXPro2006

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pilík, Michal
dc.contributor.author Geršl, Jakub
dc.date.accessioned 2010-07-13T12:15:06Z
dc.date.available 2010-07-13T12:15:06Z
dc.date.issued 2006-05-09
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/436
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá problematikou Public Relations (PR) s cílem naplánování PR aktivit pro mezinárodní konferenci EuroXPro2006, konající se v České republice. V teoretické části rozebírá PR jako propagační nástroj, popisuje jejich možnosti použití a poukazuje na jejich silné i slabé stránky. Analytická část se zaměřuje na selekci konkrétních PR aktivit vhodných pro pořádanou konferenci a dále pak popisuje její předpokládaný průběh. Závěrečná projektová část se pak těmto aktivitám věnuje podrobně - přes jejich přesné rozplánování až k realizaci, k níž došlo v březnu 2006. Poslední kapitola porovnává plán s realitou a podává kritická doporučení pro pořádání další podobné konference s důrazem na PR oblast. cs
dc.format 85 s., 10 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1671132 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject PR cs
dc.subject konference cs
dc.subject EuroXPro2006 cs
dc.subject projekt cs
dc.subject média cs
dc.subject PR en
dc.subject conference en
dc.subject EuroXPro2006 en
dc.subject project en
dc.subject media en
dc.title PR activities project within the international conference EuroXPro2006 cs
dc.title.alternative PR activities project within the international conference EuroXPro2006 en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Chovancová, Miloslava
dc.date.accepted 2006-05-29
dc.description.abstract-translated This Master Thesis deals with Public Relations issue with the aim of precise planning of PR activities within international conference EuroXPro2006 that is being held in the Czech Republic. It focuses on PR as a promotion tool in the theoretical part, where it explains possibilities of application and describes strengths and weaknesses. The analysis brings an overview on concrete PR activities selection suitable for mentioned conference, and also describes its supposed flow. Furthermore, final project part deals with these activities in further details - from their planning to realization that was executed during March 2006. Last chapter compares plan with reality and brings relevant recommendations for the next similar conference with the accent to PR area. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 3622
dc.date.assigned 2006-03-06
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
geršl_2006_dp.pdfBlocked 1.593Mb PDF View/Open
geršl_2006_vp.doc 57.5Kb Microsoft Word View/Open
geršl_2006_op.doc 57.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account