Obrazový časopis Mladý svět 1959-70

DSpace Repository

Language: English čeština 

Obrazový časopis Mladý svět 1959-70

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dias, Pavel
dc.contributor.author Hucková, Barbara
dc.date.accessioned 2018-10-01T07:54:48Z
dc.date.available 2018-10-01T07:54:48Z
dc.date.issued 2012-09-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.isbn 978-80-7454-777-5
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/43741
dc.description.abstract Vznik ilustrovaných časopisů v minulém století byl nepopiratelným fenoménem společnosti a její poptávky po informacích. Tato oblast žurnalistiky se rozvíjela především v souvislosti s rozvojem technologií samotného snímání obrazu a následně i tisku. Časopisy byly vždy odrazem poptávky ve společnosti, politické i ekonomické situace. Zároveň je nezpochybnitelné, že jejich kvalita byla vždy dílem autorů a redaktorů, schopných poptávku a očekávání čtenářů vystihnout a naplnit. Jejich forma ? obrazová a výtvarná kvalita však byla rovněž ovlivněna technickou úrovní polygrafického průmyslu a možnostmi distribuce. Disertační práce Obrazový časopis Mladý svět (1959?1970) popisuje vznik a první desetiletí existence týdeníku jeho obsah i formu v období šedesátých let minulého století. Toto období bylo vybráno z důvodu dosud nepopsaného fenoménu rozvoje společenského obrazového časopisu. Užití částí rozhovorů s ještě žijícími redaktory a pamětníky, spolu s dobovými dokumenty jsou součástí studie a následného vyhodnocení, jakým způsobem dosáhl redakční tým věrohodnosti a úspěchu u čtenářů v celém spektru společenských zájmů a realitě života v šedesátých letech 20. století v Československu.
dc.format 52
dc.format.extent 255
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject obrazový časopis cs
dc.subject týdeník cs
dc.subject Mladý svět cs
dc.subject redakce cs
dc.subject redaktoři cs
dc.subject fotografie cs
dc.subject grafický design / ilustrace cs
dc.subject reportáž cs
dc.subject fotoreportáž cs
dc.subject illustrated magazine en
dc.subject weekly en
dc.subject Young World en
dc.subject editorial en
dc.subject editorial staff en
dc.subject photography en
dc.subject graphic design / illustration en
dc.subject reportage en
dc.subject photoreportage en
dc.title Obrazový časopis Mladý svět 1959-70 cs
dc.title.alternative Young World, Image Weekly News Magazine 1959-70 en
dc.type disertační práce cs
dc.date.accepted 2018-06-20
dc.description.abstract-translated The emergence of illustrated magazines in the last century was undeniable phenomenon of society and its demand for information. This area of journalism and photo journalism developed primarily in connection with the technological development of imaging and printing subsequently. The magazines have always functioned as a reflection of the demand in the society and its political and economic situation. It is also clear that a magazine quality has always been part of the writers and editors work and their ability to meet demand and expectations of the readers. Their visual and artistic form, however, was also influenced by the technical level of the printing industry and distribution options. My dissertation Image magazine Young World (1959-70) describes the emergence and the first decades of the magazine?s content and its form during the 1960s. This period was selected because such a comprehensive study about this theme has not been published yet. Recorded interviews with editors and witnesses of this period, along with historical documents are part of the study and the subsequent assessment of how the editorial team reached the credibility and success with readers across the diverse spectrum of social interests and the reality of life in the 1960s of the 20th century in Czechcolovakia.
dc.description.department Ateliér Reklamní fotografie cs
dc.thesis.degree-discipline Multimédia a design cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Visual Arts en
dc.identifier.stag 50672
dc.date.submitted 2018-04-16


Files in this item

Files Size Format View Description
hucková_2018_teze.pdf 31.12Mb PDF View/Open
hucková_2018_dp.pdf 197.6Mb PDF View/Open None
hucková_2018_vp.pdf 513.3Kb PDF View/Open None
hucková_2018_op.zip 929.8Kb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account