Syntézy nových sloučenin vycházející ze 4-hydroxychinolin-2(1H)-onů potenciálně využitelných k úpravě vlastností nebo k ochraně materiálů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Syntézy nových sloučenin vycházející ze 4-hydroxychinolin-2(1H)-onů potenciálně využitelných k úpravě vlastností nebo k ochraně materiálů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kafka, Stanislav
dc.contributor.author Proisl, Karel
dc.date.accessioned 2018-10-01T07:54:49Z
dc.date.available 2018-10-01T07:54:49Z
dc.date.issued 2011-09-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.isbn 978-80-7454-724-9
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/43742
dc.description.abstract Předložená disertační práce se zabývá syntézou a reaktivitou 4-hydroxychinolin-2(1H)-onů, chinolin-2,4(1H,3H)-dionů a sloučenin z těchto látek dostupných, především derivátů kyseliny anthranilové. V literární části je kromě reaktivity přiblížena také biologická aktivita, přírodní výskyt a otenciální využití těchto sloučenin k úpravě vlastností nebo k ochraně materiálů. V druhé části práce jsou komentovány výsledky výzkumné činnosti autora publikované v odborné literatuře.
dc.format 121
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject 4-hydroxychinolin-2-on cs
dc.subject chinolin-2 cs
dc.subject 4-dion cs
dc.subject anthranilová kyselina cs
dc.subject organická synthesa cs
dc.subject biologická aktivita cs
dc.subject 4-hydroxyquinolin-2-one en
dc.subject quinoline-2 en
dc.subject 4-dione en
dc.subject anthranilic acid en
dc.subject organic synthesis en
dc.subject biological activity en
dc.title Syntézy nových sloučenin vycházející ze 4-hydroxychinolin-2(1H)-onů potenciálně využitelných k úpravě vlastností nebo k ochraně materiálů
dc.title.alternative Syntheses of Novel Compounds Based on 4-Hydroxyquinolin-2(1H)-ones Potentially Applicable for Properties Modification or Protection of Materials
dc.type disertační práce cs
dc.date.accepted 2018-01-10
dc.description.abstract-translated Presented dissertation thesis is focused on a synthesis and reactivity of 4-hydroxyquinolin-2(1H)-ones, quinoline-2,4(1H,3H)-diones and the substances available therefrom, especially anthranilic acid derivatives. In the literary part, biological activity, natural occurrence, and potential application of these compounds at modifying properties and/or protecting materials are discussed in addition to reactivity. The second part of the thesis deals with the results of the research activities of the author published in the literature.
dc.description.department Ústav chemie
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and Materials Technology en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 49600
dc.date.submitted 2017-10-27


Files in this item

Files Size Format View Description
proisl_2018_dp.pdf 42.30Mb PDF View/Open
proisl_2018_vp.pdf 421.8Kb PDF View/Open None
proisl_2018_op.zip 413.7Kb Unknown View/Open None
proisl_2018_teze.pdf 2.372Mb PDF View/Open teze disertační práce

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account