Modelování a optimalizace jakosti povrchu při frézování ploch se sklonem

DSpace Repository

Language: English čeština 

Modelování a optimalizace jakosti povrchu při frézování ploch se sklonem

Show simple item record

dc.contributor.author Bílek, Ondřej
dc.date.accessioned 2018-10-11T08:46:55Z
dc.date.available 2018-10-11T08:46:55Z
dc.date.issued 2018-10
dc.identifier.isbn 978-80-7454-757-7
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/43750
dc.description.abstract Habilitační práce se zabývá modelováním a optimalizací jakosti povrchu po frézování kulovým nástrojem v závislosti na procesních podmínkách, zahrnující sklon obráběné plochy, geometrii nástroje, řezné podmínky a další technologické parametry. Vedle základního analytického šetření a grafického zpracování trendu chování se využívají metody plánovaného experimentu s větším počtem vstupních proměnných a možnostmi optimálního nastavení. Na tuto část navazuje statistické zpracování dat pomocí vícerozměrné statistiky, jehož záměrem je posouzení míry podobnosti řezných parametrů. Další metodika, zpracování pomocí metod umělé inteligence, využívá sedm struktur umělých neuronových sítí a navrhuje optimální síť pro predikci jakosti povrchu po obrábění kulovou frézou. en
dc.format.extent 50 en
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Teze habilitační práce jsou přístupné veřejně v tištěné podobě v Knihovně UTB. Plný text práce je přístupný elektronicky pouze v rámci univerzity.
dc.subject frézování kulovým nástrojem cs
dc.subject plochy se sklonem cs
dc.subject procesní parametry cs
dc.subject jakost povrchu cs
dc.subject modelování cs
dc.subject optimalizace cs
dc.subject Milling by Ball Mill Cutter en
dc.subject Slope Surfaces en
dc.subject Process Parameters en
dc.subject Surface Quality en
dc.subject Modeling en
dc.subject Optimization en
dc.title Modelování a optimalizace jakosti povrchu při frézování ploch se sklonem cs
dc.title.alternative Modeling and Surface Quality Optimization for Milling of Inclined Planes en
dc.type habilitační práce cs
dc.date.accepted 2018-10-03
dc.description.abstract-translated Thesis deals with modeling and optimization of surface quality after ball-end milling in dependence on process parameters, including the slope of machined surface, tool geometry, cutting conditions and other technological parameters. In addition to the basic analytical survey and graphical processing of the behavioral trend, the methods of the planned experiment are used with a large number of input variables and are introduced optimal setting options. This part is followed by the statistical processing of data using multidimensional statistics, the aim of which is to determine the degree of similarity of the cutting parameters. Another methodology, based on Artificial Intelligence, uses seven artificial neural network structures and suggests an optimal surface prediction network for ball-end milling. en
dc.thesis.degree-discipline Nástroje a procesy en
dc.date.submitted 2018-03-26


Files in this item

Files Size Format View Description
bílek_2018_hp.pdf 3.470Mb PDF View/Open habilitační práce
bílek_2018_teze.pdfBlocked 2.489Mb PDF View/Open teze habilitační práce
bílek_2018_op.zip 873.9Kb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account