Stabilizace/solidifikace nebezpečných odpadů pomocí silikonových polymerů

DSpace Repository

Language: English čeština 

Stabilizace/solidifikace nebezpečných odpadů pomocí silikonových polymerů

Show full item record

Thumbnail
Title: Stabilizace/solidifikace nebezpečných odpadů pomocí silikonových polymerů
Author: Vinter, Štěpán
ISBN: 978-80-7454-791-1
URI: http://hdl.handle.net/10563/43755
Date: 2013-09-01
Publisher: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Page count: 50
Availability: Bez omezení


Abstrakt:

Doktorská práce se zabývá stabilizací/solidifikací nebezpečného odpadu pomocí silikonových polymerů. Vzorek odpadu pochází z průmyslového procesu pokovování ocelových dílů, vyznačuje se vysokým obsahem zinku a rozpustných sloučenin (chloridů). Jako pojiva byly vybrány komerčně dostupné výrobky obsahující různé silikonové polymery s rozdílným mechanismem polymerizační reakce (adiční a 1 nebo 2-složková kondenzační). Byla studována imobilizace polutantů v matrici silikonového polymeru při použití jak mikroenkapsulace, tak makroenkapsulace. Pro srovnání účinnosti studovaného postupu byl odpad v této studii také stabilizován/solidifikován s použitím hydraulických pojiv, která se pro účely fyzikálně-chemické úpravy odpadu běžně používají. Účinnost použitých postupů stabilizace/solidifikace byla testována vyluhovacími testy v destilované vodě a ve zředěné kyselině octové. Výsledky vyluhovacích testů byly porovnávány s limitními hodnotami pro skládky nebezpečného odpadu pro posouzení skládkovatelnosti. Dále byly vzorky solidifikovaného odpadu studovány metodou rentgenové difrakční analýzy, za účelem zjištění změn struktury odpadu v průběhu stabilizace. Vliv sledovaných parametrů (obsah pojiva a vody) jednotlivých solidifikačních směsí byl vyhodnocen statistickou metodou faktorového plánu. Jako nejúčinnější se jevil postup založený na stabilizaci odpadu hydraulickým pojivem a mikroenkapsulací adičním silikonovým polymerem, přičemž tímto postupem bylo dosaženo limitů umožňující uložení solidifikátu na skládku nebezpečného odpadu.

Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View Description
vinter_2018_teze.pdf 2.200Mb PDF View/Open teze disertační práce
vinter_2018_dp.pdf 2.165Mb PDF View/Open None
vinter_2018_op.zip 3.789Mb Unknown View/Open None
vinter_2018_vp.pdf 19.62Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account