Nalezení vhodné a originální modifikace kyseliny hyaluronové pro nosičové systémy

DSpace Repository

Language: English čeština 

Nalezení vhodné a originální modifikace kyseliny hyaluronové pro nosičové systémy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vícha, Robert
dc.contributor.author Matelová, Alena
dc.date.accessioned 2018-11-05T10:01:03Z
dc.date.available 2018-11-05T10:01:03Z
dc.date.issued 2013-09-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.isbn 978-80-7454-787-4
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/43757
dc.description.abstract V rámci této disertační práce byla připravena série derivátů hyaluronanu (HA) modifikovaného různými karboxylovými kyselinami nesoucími ve struktuře aromatické jádro. V postranních řetězcích vázaných na HA se pak benzenové jádro nacházelo v různých vzdálenostech od páteře polymeru nebo toto benzenové jádro bylo nahrazeno stericky náročnějšími strukturami. Cílem této práce bylo zjistit, zda vůbec, jakým způsobem a do jaké míry ovlivňují použité aromatické karboxylové kyseliny vlastnosti nových derivátů HA a zejména micel z nich připravených. Do micel těchto derivátů byly inkorporovány aromatické modelové látky a byla porovnána vazebná kapacita micel připravených z aromatických derivátů HA s vazebnou kapacitou micel připravených z alifatických derivátů HA. Prokázalo se, že micely aromatických derivátů HA jsou schopny lépe inkorporovat aromatické modelové látky a než micely derivátů aromát neobsahující.
dc.format 32
dc.format.extent 158
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná bez omezení od 01.08.2021 cs
dc.subject Kyselina hyaluronová cs
dc.subject nosiče léčiv cs
dc.subject polymerní micely cs
dc.subject estery kyseliny hyaluronové cs
dc.subject Hyaluronic acid en
dc.subject drug delivery systems en
dc.subject polymeric micelles en
dc.subject hyaluronic acid esters en
dc.title Nalezení vhodné a originální modifikace kyseliny hyaluronové pro nosičové systémy cs
dc.title.alternative Development of a suitable and original modification of hyaluronic acid for drug delivery systems en
dc.type disertační práce cs
dc.date.accepted 2018-10-02
dc.description.abstract-translated Presented doctoral thesis was focused on the preparation of the set of hyaluronan (HA) derivatives modified with different carboxylic acids containing aromatic ring in their structures. The benzene rings in these side-chains attached to HA were located in varying distance from polymeric backbone or the benzene ring was changed for sterically more hindering structures. The aim of the thesis was to find out if and how the aromatic carboxylic acids influence the properties of derivatives and mainly micelles made thereof. Micelles were loaded with aromatic model substances and aromatic micelles drug loading was compared with aliphatic micelles drug loading. It was found, that aromatic micelles loaded higher amount of model compounds than aliphatic micelles.
dc.description.department Ústav chemie cs
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and Materials Technology en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 50748
dc.date.submitted 2018-08-01


Files in this item

Files Size Format View Description
matelová_2018_teze.pdf 2.200Mb PDF View/Open teze disertační práce
matelová_2018_dp.pdf 3.728Mb PDF View/Open None
matelová_2018_op.zip 728.7Kb application/zip View/Open None
matelová_2018_vp.pdf 86.57Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account