Model Multimediální výzkumné laboratoře a jejího fungování s využitím principů Design Thinking

DSpace Repository

Language: English čeština 

Model Multimediální výzkumné laboratoře a jejího fungování s využitím principů Design Thinking

Show full item record

Thumbnail
Title: Model Multimediální výzkumné laboratoře a jejího fungování s využitím principů Design Thinking
Author: Čočková, Romana
ISBN: 978-80-7454-810-9
URI: http://hdl.handle.net/10563/43772
Date: 2015-07-10
Publisher: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Page count:
Availability: Bez omezení


Abstrakt:

Předkládaná disertační práce za zabývá možnostmi zapojení vysokoškolských studentů do praxe formou participace na reálných zadáních s využitím nových přístupů ve výuce, jakým je například Design Thinking. V teoretické části práce jsou představeny pojmy k tématu, trendy a směry v oblasti vysokoškolského vzdělávání ve vztahu k uplatnitelnosti absolventů na trhu práce, nastavení spolupráce s praxí vysokoškolských institucí u nás i v evropském měřítku, principy designérského myšlení a komparace existujících modelů Design Thinkingu. Ve výzkumné části práce je analyzován současný stav spolupráce s praxí na konkrétní vysoké škole, včetně hodnocení kompetencí a schopností studentů z jejich vlastního pohledu a z pohledu absolventů dané školy. Součástí praktické části i je komparativní analýza současného stavu výuky Design Thinkingu na vysokoškolské úrovni v ČR a výzkumných laboratoří při univerzitách. V projektové části disertační práce jsou navrženy modely Multimediální výzkumné laboratoře, a to v obecné rovině a druhý model pro konkrétní univerzitní pracoviště. Základní myšlenka Multimediální výzkumné laboratoře je založena na tvorbě centra pro propojení výuky s praxí, realizaci praktického výukového předmětu a zároveň vědeckého pracoviště pro studenty i pedagogy vysoké školy. Tento model bude navržen jak na základě sekundárních analýz, tak i primárního šetření u cílových skupin studentů a absolventů vysoké školy, komparativních analýz výuky Design Thinkingu na českých vysokých školách a již existujících laboratoří podobného zaměření v prostředí českého vysokého školství.

Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View Description
čočková_2018_teze.pdf 2.206Mb PDF View/Open
čočková_2018_dp.pdf 4.642Mb PDF View/Open None
čočková_2018_dp.pdf 1.338Mb PDF View/Open None
čočková_2018_vp.pdf 691.7Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account