Aplikovaná reologie pro výrobu polymerních nanovláken

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Aplikovaná reologie pro výrobu polymerních nanovláken

Show full item record

Thumbnail
Title: Aplikovaná reologie pro výrobu polymerních nanovláken
Author: Drábek, Jiří
ISBN: 978-80-7454-819-2
URI: http://hdl.handle.net/10563/43778
Date: 2013-09-01
Publisher: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Page count: 84
Availability: Bez omezení


Abstrakt:

První část předložené práce shrnuje současný stav poznání v oblasti melt blown technologie umožňující produkci polymerních nanovláken se specifickým důrazem na nejčastěji používané polymery, popis metodik pro produkci nanovláken, roli procesních podmínek, typické tokové nestability a reologické chování polymerních tavenin při vysokých smykových rychlostech. Druhá část práce pak sumarizuje použité polymery, metodiky a experimentální zařízení, které byly použity pro porozumění komplikovaných vztahů mezi reologickým chováním polymerů, jejich molekulární strukturou, procesními podmínkami a tvorbou vláken pomocí technologie melt blown. Pro tento účel byly použity různé typy polypropylenů (lineární, rozvětvené a jejich blendy) s dobře definovanou molekulární strukturou, které byly reologicky charakterizovány ve velmi širokém rozsahu deformačních rychlostí s využitím pokročilých konstitutivních rovnic. Vybrané polypropyleny byly následně použity k produkci vláken na výrobní melt blown lince za různých procesních podmínek s cílem provést dané korelace. Bylo zjištěno, že pevnost taveniny rozvětveného PP může při krátkých degradačních časech růst (pravděpodobně díky vzniku vysokého počtu krátkých větví), a to i přesto, že jeho molekulová váha, v důsledku štěpení jednotlivých řetězců, klesá. Poprvé bylo objeveno, že smyková viskozita tavenin PP je v oblasti druhého Newtonského plató (tj. při deformačních rychlostech vyšších než 2×106 s-1) lineárně závislá na molekulové hmotnosti, což svědčí o celkovém rozpletení jednotlivých řetězů. Bylo objeveno, že při zavedení bočních větví do PP (při zachování jeho molekulové hmotnosti a stupně polydisperzity) dochází k poklesu jeho viskozity v oblasti druhého Newtonského plató, růstu elasticity a stabilizaci produkce vláken pomocí technologie melt blown (jako přímý důsledek poklesu gyračního poloměru makromolekulárních klubek a zvýšení dostupnosti volného objemu mezi nimi). Získané vědecké poznatky mohou výrazně přispět k porozumění a optimalizaci výroby polymerních nanovláken.

Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View Description
drábek_2018_teze.pdf 4.967Mb PDF View/Open
drábek_2018_dp.pdf 3.794Mb PDF View/Open None
drábek_2018_op.zip 292.4Kb application/zip View/Open None
drábek_2018_vp.pdf 572.2Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account