Systémové řešení ochrany před bleskem

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Systémové řešení ochrany před bleskem

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vargová, Slavomíra
dc.contributor.author Pavelka, Vladimír
dc.date.accessioned 2019-02-05T12:43:46Z
dc.date.available 2019-02-05T12:43:46Z
dc.date.issued 2018-09-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/43789
dc.description.abstract Práce pojednává o důležitém bezpečnostním prvku, ochraně před bleskem. S tím spojené je v teoretické části vymezení základních pojmů včetně historie, současnosti a aktuálně platné legislativy. Následně je vysvětlen praktický postup při výběru vhodné ochrany před bles-kem. Výstupem práce je navržení vhodné ochrany (ve spolupráci s projektantem) před bleskem konkrétního průmyslového objektu, včetně jeho montáže a posouzení aktuálního stavu objektu s návrhem opatření na minimalizaci rizik v průmyslovém objektu.
dc.format 78 s. (86 995 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Hromosvod cs
dc.subject jiskření cs
dc.subject proud cs
dc.subject elektromagnetické pole cs
dc.subject výchozí revizní zpráva cs
dc.subject prostředí cs
dc.subject české státní normy cs
dc.subject Technická inspekce České republiky cs
dc.subject Lightning en
dc.subject spark en
dc.subject current en
dc.subject electromagnetic field en
dc.subject initial inspection report en
dc.subject environment en
dc.subject Czech state standards en
dc.subject Technical Inspection of the Czech Republic en
dc.title Systémové řešení ochrany před bleskem
dc.title.alternative System Solution for Lightning Protection
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Dvořák, Jiří
dc.date.accepted 2018-10-08
dc.description.abstract-translated The work deals with an important security feature, protection from lightning. In the theore-tical part, it is related to the definition of basic concepts including history, present and cur-rent legislation. Subsequently, the practical procedure for selecting the appropriate pro-tection against lightning is explained. The output of the work is to design a suitable pro-tection (in cooperation with the designer) against the lightning of a particular industrial object, including its installation and assessment of the current state of the building with a proposal for measures to minimize the risks in an industrial building.
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Risk Control en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 50772
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2018-09-24


Files in this item

Files Size Format View Description
pavelka_2018_dp.pdf 4.874Mb PDF View/Open None
pavelka_2018_op.pdf 163.3Kb PDF View/Open None
pavelka_2018_vp.pdf 229.1Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account