Optimalizace procesu vstřikování práškových materiálů vykazujících fázovou separaci

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Optimalizace procesu vstřikování práškových materiálů vykazujících fázovou separaci

Zobrazit celý záznam

Thumbnail
Název: Optimalizace procesu vstřikování práškových materiálů vykazujících fázovou separaci
Autor: Sanétrník, Daniel
ISBN: 978-80-7454-831-4
URI: http://hdl.handle.net/10563/43791
Datum: 2012-09-01
Vydavatel: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Počet stran: 106
Dostupnost: Bez omezení


Abstrakt:

Technologie vstřikování práškových materiálů (tzv. PIM) patří v posledních letech mezi rychle se rozvíjející postupy pro velkoobjemovou výrobu přesných a tvarově komplexních produktů z kovu a keramiky. Defekty finálních výrobků jsou zpravidla způsobeny fázovou separací materiálu (polymerní pojivo a kovový/keramický prášek) během fáze vstřikování. Tyto vady jsou detekovány až v poslední fázi výroby (sintrace), kde je proces nevratný, což působí značné ekonomické a ekologické ztráty. Dizertační práce se zabývá optimalizací procesu vstřikování práškových materiálů a detekcí fázové separace kovového/keramického prášku a polymerního pojiva během vstřikování, kdy je proces ještě vratný. V rámci dizertační práce byla vyvinuta nová testovací metoda za použití elektronové mikroskopie v kombinaci s prvkovou analýzou EDX. Výhoda této metody spočívá v přímém testování vstřikovaných tělísek bez nutnosti dalších úprav, a je možné ji použít i pro komerčně dostupné materiály bez znalosti složení použitého polymerního systému. Tato nová metoda byla otestována na komerčně dostupných materiálech a také na materiálech připravených na UTB ve Zlíně. EDX data byla analyticky zpracována s cílem poskytnout kvantifikaci náchylnosti jednotlivých PIM materiálů k fázové separaci prostřednictvím jednoduchého parametru, tzv. koeficientu separace. Materiály používané v PIM technologii byly také testovány z reologického hlediska, a to se zaměřením na skluz na stěně, který při toku kanálem mění hodnoty gradientů smykových rychlostí, a tím ovlivňuje míru fázové separace. Pro testování bylo zvoleno několik typů kapilár s rozdílnou geometrií a povrchovou drsností. Výsledky ukazují na citlivost reologických dat vysoce plněných materiálů vzhledem ke zvoleným charakteristikám tokového kanálu. Kvantifikace vlivu procesních parametrů na kvalitu povrchu finálních sintrovaných produktů byla provedena pomocí bezkontaktní profilometrie. Optimalizace vstřikovací teploty a způsobu odstranění polymerního pojiva za účelem dosažení lepší finální povrchové struktury sintrovaného výrobku se jeví jako perspektivní nástroj pro potlačení projevů fázové separace. Tato disertační práce představuje přínos k porozumění a potlačení jevu fázové separace vysoce plněných materiálů, a tím přispívá ke zvýšení efektivity procesu vstřikování práškových materiálů.

Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit Popis
sanétrník_2019_dp.pdf 7.872Mb PDF Zobrazit/otevřít None
sanétrník_2019_op.zip 276.5Kb application/zip Zobrazit/otevřít None
sanétrník_2019_vp.pdf 172.3Kb PDF Zobrazit/otevřít None
sanétrník_2018_teze.pdf 3.597Mb PDF Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet