Hodnocení výcviku profesní obrany s využitím metod inženýrské informatiky

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Hodnocení výcviku profesní obrany s využitím metod inženýrské informatiky

Show simple item record

dc.contributor.author Maláník, Zdeněk
dc.date.accessioned 2019-06-19T07:01:47Z
dc.date.available 2019-06-19T07:01:47Z
dc.date.issued 2013-09-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.isbn 978-80-7454-837-6
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/43793
dc.description.abstract Tato práce je zaměřena na návrh a ověření nové metody hodnocení přesnosti střelby v rámci výcviku profesní obrany a sebeobrany. Střelba, jako speciální dovednost, je doposud v praxi hodnocena klasickými metodami a tato nová metoda hodnocení výsledků střelby klasické metody vhodně doplňuje. S jejím využitím lze hodnotit přesnost střelby jediným číslem, které obsahuje informaci o schopnosti střelce zasahovat stanovenou oblast cíle, a to jak z krátkodobého hlediska, tak i z hlediska dlouhodobého. Metoda je založena na stanovení indexu způsobilosti střelby, který zahrnuje stanovení indexu způsobilosti série a indexu způsobilosti procesu střelby. Index způsobilosti střelby lze dobře využít při hodnocení a zařazování pracovníků k úkolům a na funkce, a to nejen v prostředí průmyslu komerční bezpečnosti.
dc.format 117
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Profesní obrana cs
dc.subject schopnost zasahovat cíl cs
dc.subject způsobilost střelby cs
dc.subject index způsobilosti střelby cs
dc.subject směrodatná odchylka poloměru zásahu cs
dc.subject Professional defense en
dc.subject ability to hit target en
dc.subject shooting-ability en
dc.subject shooting-ability index en
dc.subject significant margin of hit radius en
dc.title Hodnocení výcviku profesní obrany s využitím metod inženýrské informatiky
dc.title.alternative Hodnocení výcviku profesní obrany s využitím metod inženýrské informatiky
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Dvořák, Zdeněk
dc.contributor.referee Jankových, Róbert
dc.contributor.referee Juříček, Ludvík
dc.date.accepted 2019-05-16
dc.description.abstract-translated The focus of this thesis is definition and proof of a new method of assessing shooting accuracy during professional defense and self-defense training. The proposed new method of assessing shooting as a special ability complements conventional assessment methods that have been traditionally used for this purpose. Using this new method, it is possible to express the assessment of shooting accuracy with only one number which encapsulates shooter's ability to hit designated target area from both short-term and long-term perspectives. The method is based on setting the shooting-ability index which contains setting the shooting-ability index of a series and index of the shooting process itself. The shooting-ability index can be effectively used for evaluating and placing workers to tasks and functions both within the industry of commercial security and elsewhere.
dc.description.department Ústav automatizace a řídicí techniky
dc.thesis.degree-discipline Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-discipline Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 53512
dc.date.submitted 2019-02-28


Files in this item

Files Size Format View Description
maláník_2019_dp.pdf 10.00Mb PDF View/Open None
maláník_2019_op.pdf 267.0Kb PDF View/Open None
maláník_2019_teze.pdf 2.339Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account