Podnikatelský záměr na založení a provozování společnosti na sdílení jízd elektro koloběžek

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Podnikatelský záměr na založení a provozování společnosti na sdílení jízd elektro koloběžek

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dvorský, Ján
dc.contributor.author Zaoral, Patrik
dc.date.accessioned 2019-07-04T09:10:18Z
dc.date.available 2019-07-04T09:10:18Z
dc.date.issued 2019-01-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/43838
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je nastínit postupy a problematiku zabývající se založením a provo-zováním podniku na sdílení jízdu elektro koloběžek. V první části bakalářské práce je prove-den průzkum literárních pramenů týkajících se podniku, podnikání a problematiku s nimi spojenou. Druhá část bakalářské práce je věnována charakteristice realizovaného podniku a jednotlivými analýzami, (PEST, SWOT, Porterova) které zhodnotí potenciál podniku. Infor-mace využité pro následující analýzy jsou podloženy marketingovým výzkumem, kterým se budu zabývat také.
dc.format 71 s. (97 980)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject Porterova analýza cs
dc.subject marketingový výzkum cs
dc.subject konkurenceschopnost cs
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject Porter's analysis en
dc.subject marketing research en
dc.subject competitivennes en
dc.title Podnikatelský záměr na založení a provozování společnosti na sdílení jízd elektro koloběžek
dc.title.alternative Bussines Plan to Create and Run Ride-sharing Company
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Novák, Petr
dc.date.accepted 2019-06-04
dc.description.abstract-translated The aim of the bachelor thesis is to outline the procedures and issues dealing with esta-blishment of a company to ride-sharing of the electric scooters. In the first part of the bacha-lor's thesis there is a survey of literaly sources concerning the a company, business and is-sues related to them. In the second part of the thesis is devoted to the characteristic features of the company and analyses (PEST, SWOT, Porter), which will evaluate the potential of the compnay. Information used for following analysis is supported by marketing research that I will deal with as well.
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 49989
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2019-05-13


Files in this item

Files Size Format View Description
zaoral_2019_dp.pdf 3.382Mb PDF View/Open None
zaoral_2019_op.docx 27.38Kb Unknown View/Open None
zaoral_2019_vp.docx 27.11Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account