Marketingové příležitosti kytarové výroby firmy Furch

DSpace Repository

Language: English čeština 

Marketingové příležitosti kytarové výroby firmy Furch

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ladová, Janka
dc.contributor.author Horáková, Zuzana
dc.date.accessioned 2010-07-13T12:15:34Z
dc.date.issued 2006-05-19
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/438
dc.description.abstract Ve své bakalářské práci se věnuji marketingovým příležitostem firmy Furch. V první části se zabývám teoretickými poznatky o marketingu, o jeho úlohách a cílech. Dále o vnitřních a vnějších analýzách společnosti a marketingovém mixu. V analytické části představuji společnost a srovnávám ji s konkurenty. Též zde provádím Porterovu analýzu, SWOT analýzu a GE matici, jenž jsou základem pro doporučení firmě. Dále se věnuji marketingovému mixu do něhož patří výrobková, cenová, distribuční a ko-munikační politika. V závěru práce je doporučení firmě do budoucna. cs
dc.format 63 cs
dc.format.extent 1536296 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 19.05.2036
dc.subject Marketing cs
dc.subject vnitřní analýza cs
dc.subject vnější analýza cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject konkurence cs
dc.subject Porterova analýza cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject GE matice cs
dc.subject výrobek cs
dc.subject cena cs
dc.subject distribuce cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject doporučení cs
dc.subject Marketing en
dc.subject internal analysis en
dc.subject external analysis en
dc.subject marketing mix en
dc.subject competition en
dc.subject Porter analysis en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject GE matrix en
dc.subject product en
dc.subject price en
dc.subject place en
dc.subject promotion en
dc.subject recommendation en
dc.title Marketingové příležitosti kytarové výroby firmy Furch cs
dc.title.alternative The marketing opportunities of the quitar manufacture of the Furch company en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Ševčíková, Lenka
dc.date.accepted 2006-06-12
dc.date.vskp-available 2036-05-19
dc.description.abstract-translated In my bachelor thesis I am paying attention to the marketing opportunities of the company Furch. In the first part I am dealing with the theoretical knowledge of marketing, about its facts and aims. Then I am dealing with the company internal and external analysis and about the marketing mix. In the analytical part I am introducing my company and comparing it to the competitors. I am making the Porter analysis as well as the SWOT analysis and GE matrix, which are the basis for the company recommendation. After that I am paying attention to the marketing mix which includes the product, price, place and promotion. In the ending of this work there is a recommendation for the future. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/115 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 4124
dc.date.assigned 2006-03-13
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
horáková_2006_bp.pdfBlocked 1.465Mb PDF View/Open
horáková_2006_op.doc 52Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account