Jaké atraktivity cestovního ruchu může nabízet Česko zahraničí?

DSpace Repository

Language: English čeština 

Jaké atraktivity cestovního ruchu může nabízet Česko zahraničí?

Show simple item record

dc.contributor.advisor Světlík, Jaroslav
dc.contributor.author Ondrová, Ivana
dc.date.accessioned 2010-07-15T18:09:38Z
dc.date.available 2010-07-15T18:09:38Z
dc.date.issued 2007-04-19
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4390
dc.description.abstract Ve své práci budu hledat odpověď na otázku: Co a jakou formou může ČR nabídnout návštěvníkům ze zahraničí, přičemž budu brát v úvahu kulturní zvyklosti jednotlivých národů, jejich mentalitu a ochotu poznávat či respektovat jiné kultury. V teoretické části mé diplomové práce proto nejdříve rozeberu teoretická východiska řešení mého tématu a zařadím do náležitých souvislostí v rámci interkulturního marketingu a marketingu pro cestovní ruch. Praktickou část věnuji současnému stavu propagace české republiky v zahraničí a struktuře návštěvníků. Zaměřím se zvláště na čtyři německy hovořící země, zejména pak na identifikaci jejich národních podobností a odlišností. V projektu vypracuji návrh na cílené oslovení návštěvníků z Rakouska a na vytvoření produktů zohledňující kulturní dimenze této kultury. Informace budu čerpat z literatury, statistik, vý-zkumů,marketingových plánů, výročních zpráv, internetu a vlastních zkušeností cs
dc.format 85 s., 8 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1507225 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Klíčová slova: cestovní ruch cs
dc.subject kulturní dimenze cs
dc.subject destinace cs
dc.subject atraktivity cestovního ruchu cs
dc.subject propagace České republiky cs
dc.subject životní styl cs
dc.subject produkt cs
dc.subject cílové skupiny cs
dc.subject Key words: tourist trade en
dc.subject cultural dimensions en
dc.subject destinations en
dc.subject points of interest en
dc.subject promotion of Czech Republic en
dc.subject life style en
dc.subject product en
dc.subject target groups en
dc.title Jaké atraktivity cestovního ruchu může nabízet Česko zahraničí? cs
dc.title.alternative Which attractivities of tourist traffic can the Czech Republic offer to abroad? en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Pavlů, Dušan
dc.date.accepted 2007-05-30
dc.description.abstract-translated The main purpose of my work will be looking for an answer for following question: What can Czech Republic offer to foreign visitors and in what form it can be presented. I am go-ing to take into account cultural conventions of different nationalities, their mentality and readiness to discover and respect other cultures. In the theoretical part of my work I will discuss basic solutions of the topic and outline coherences of intercultural marketing and marketing of tourist trade. The practical part will be focused on a current situation in pro-motion of Czech Republic and on visitors structure. I will emphasize all four German speaking countries, namely identification of their likeness and diversities. In the project I will work out a concept how to address visitors from Austria, how to design products which take into account their cultural dimensions. All information will be taken from pub-lished resources, statistics, researches, marketing plans, annual reports internet and my own experiences. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 4961
dc.date.assigned 2007-01-15
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
ondrová_2007_dp.pdf 1.437Mb PDF View/Open
ondrová_2007_vp.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open
ondrová_2007_op.doc 66Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account