Měření akustických a mechanických vlastností pórovitých materiálů pro aplikace v automobilovém a leteckém průmyslu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Měření akustických a mechanických vlastností pórovitých materiálů pro aplikace v automobilovém a leteckém průmyslu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lapčík, Lubomír
dc.contributor.author Studýnka, Vojtěch
dc.date.accessioned 2010-07-15T18:12:15Z
dc.date.available 2010-07-15T18:12:15Z
dc.date.issued 2007-05-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4398
dc.description.abstract Tato práce pojednává o problematice hluku a vibrací z hlediska konstrukce a přípravy prostředků pro jejich tlumení vhodných pro aplikace v automobilním a leteckém průmyslu. Jedná se zejména o pěnové systémy na bázi PUR. V první části jsou čtenáři seznámeni se základními fyzikálními veličinami a vztahy ve vibro-akustice, přičemž se část této kapitoly okrajově věnuje také fyziologickému působení hluku na člověka. Druhá část se zabývá jednotlivými typy materiálů a konstrukcí, které tyto nežádoucí jevy (hluk a vibrace) potlačují. Další kapitola je věnována praktické části, kde byly proměřeny mechanické a akustické vlastnosti studovaných PUR materiálů ve frekvenční oblasti 50-6300 Hz: koeficient zvukové pohltivosti, dynamický modul pružnosti, útlum. Bylo zjištěno, že studované materiály vykazují útlum vyšší než 30 dB již od frekvence 250 Hz. Akustické vlastnosti se liší v závislosti na porozitě a tlouštce vzorku, přičemž průměrně se koeficient zvukové pohltivosti pohybuje již od hodnoty 0,7 při frekvenci 1500 Hz. Na základě naměřených fyzikálních parametrů vzorků jsou pak v závěru posouzeny jejich aplikační možnosti v jejích technickém využití. cs
dc.format 64 s, 40 s obr. príloh cs
dc.format.extent 1885723 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject technická akustika cs
dc.subject pórovité materiály cs
dc.subject pohlcování zvuku cs
dc.subject vibrace cs
dc.subject tlumení cs
dc.subject PUR cs
dc.subject technical acoustics en
dc.subject porous materials en
dc.subject sound absorption en
dc.subject vibrations en
dc.subject damping en
dc.subject PUR en
dc.title Měření akustických a mechanických vlastností pórovitých materiálů pro aplikace v automobilovém a leteckém průmyslu cs
dc.title.alternative Measurement of the acoustic and mechanical properties porous materials for applications in automotive and aerospace industries en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Vašina, Martin
dc.date.accepted 2007-06-12
dc.description.abstract-translated This MSc. thesis deals with problems of noise and vibration in technical praxis. Special attention is focused on strategies for the best material specifications and costruction design required for succesfull suppressing and damping the latter detrimental effects in the automotive and aerospace industries. Main materials under study are on foam PUR bases. In the first part the reader is introduced into the basics of acoustics physical quantities and theoretical formulas. Minor part of this chapter deals with the physiological effects of noise on human individuals. Second part deals with the particular individual types of materials and constructions and their testing in the frequency range of 50 - 6300 Hz: sound absorption coefficient, dynamic modulus of elasticity, damping. It was found, that studied materials show damping higher than 30 dB alsready at the frequencies above 250 Hz. Acoustical properties differ based on their porosity and sample thickness. Mean magnitude of the measured sound absoprtion coefficient was ranging from 0,7 up to 0,99 starting at 1500 Hz. In the conclusions tested materials were being judged with respect to their possible applications in the technical praxes. en
dc.description.department Ústav fyziky a mater. inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/197 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Materiálové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Materials Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 5597
dc.date.assigned 2007-02-05
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
studýnka_2007_dp.pdfBlocked 1.798Mb PDF View/Open
studýnka_2007_vp.doc 43Kb Microsoft Word View/Open
studýnka_2007_op.doc 30Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account