Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve vybrané společnosti

DSpace Repository

Language: English čeština 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve vybrané společnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hoke, Eva
dc.contributor.author Otradovcová, Hana
dc.date.accessioned 2019-07-04T09:10:27Z
dc.date.available 2019-07-04T09:10:27Z
dc.date.issued 2018-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/44023
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na bezpečnost a ochranu zdraví při práci ve vybrané společnosti. Práce je rozdělena do dvou částí. První část práce je teoretická, kde je zmapován historický a současný pohled na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, jsou zde vymezeny základní pojmy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, legislativa, povinnosti zaměstnavatelů i zaměstnanců a současné trendy v dané oblasti. Závěrečná část je věnována oblasti managementu rizik. Druhá část - praktická - obsahuje charakteristiku vybrané společnosti a analýzu BOZP v této společnosti. V závěru jsou pak shrnuty zjištěné skutečnosti, zhodnocena rizika a nedostatky a navržena zlepšení.
dc.format 83
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Bezpečnost a ochrana zdraví při práci cs
dc.subject zaměstnanec cs
dc.subject zaměstnavatel cs
dc.subject analýza rizik cs
dc.subject riziko cs
dc.subject Occupational safety and health en
dc.subject employee en
dc.subject employer en
dc.subject risk analysis en
dc.subject risk en
dc.title Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve vybrané společnosti
dc.title.alternative Safety and Health Protection at Work in a Selected Company
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Tomaštík, Marek
dc.date.accepted 2019-06-06
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with occupational safety and health in a specific company. The thesis is divided into two parts. The first part of the thesis is theoretical and it describes historical and present view of occupational safety and health. It defines the basic concepts concerning occupational safety and health, legislation, duties of employers and employees and current trends in the specific area. Final part is devoted to risk management. Second part of the thesis - practical part - reveals the characteristics of a specific company and the OSH analysis in this company. In the conclusion section the facts are summarized including evaluated risks and failures of the company and proposed improvements.
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Risk Control en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 51011
dc.date.submitted 2019-05-14


Files in this item

Files Size Format View Description
otradovcová_2019_dp.pdf 4.187Mb PDF View/Open None
otradovcová_2019_op.pdf 232.6Kb PDF View/Open None
otradovcová_2019_vp.pdf 301.6Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account