Tepelné vlastnosti vybraných stavebních materiálů.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Tepelné vlastnosti vybraných stavebních materiálů.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Fojtů, Dušan
dc.contributor.author Vítek, Miroslav
dc.date.accessioned 2010-07-15T18:13:55Z
dc.date.available 2010-07-15T18:13:55Z
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4403
dc.description.abstract Práce se zabývá měřením a vyhodnocením koeficientu tepelné vodivosti a tepelného odporu vybraných stavebních materiálů. Pro měření byly vybrány materiály sádrokarton, minerální vlna,extrudovaný polystyren, papírová tapeta a koberec ze 100% polypropylenu. Měření bylo provedeno nestacionární metodou na zařízení podle Fitche. Závislost teploty na čase byla snímána pomocí termočlánku a převodního systému ADAM do počítače, kde tato data byla vyhodnocena nelineární regresí v programu NeReg02, který používá Gauss-Newtonovu metodu pro vyhodnocení potřebných matematických parametrů. Tyto parametry byly následně použity pro vyhodnocení tepelné vodivosti a tepelného odporu měřených stavebních materiálů. cs
dc.format 65 s., 13 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 784885 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Tepelná vodivost cs
dc.subject tepelný odpor cs
dc.subject nestacionární metoda cs
dc.subject sádrokarton cs
dc.subject minerální vlna cs
dc.subject polystyren cs
dc.subject papírová tapeta cs
dc.subject Thermal conductivity en
dc.subject thermal resistance en
dc.subject non-stationary method en
dc.subject plasterboard en
dc.subject mineral wool en
dc.subject polystyrene en
dc.subject wallpaper en
dc.title Tepelné vlastnosti vybraných stavebních materiálů. cs
dc.title.alternative Thermal properties of the selected building materials. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vašina, Martin
dc.date.accepted 2007-06-26
dc.description.abstract-translated This work is focused on measurement and evaluation of the thermal conductivity and thermal resistance of selected building materials. There were chosed materials as plasterboard, mineral wool, polystyrene, wallpaper and carpet from 100% polypropylene. Measurement was executed with non-stationary method on Fitch machine. Relationship of temperature on the time was read by thermocouple and converted to computer through ADAM system. Data were evaluated by non-linear regression in Nereg02 software. This software use Gauss-Newton method for evaluating of the necessary mathematical parameters. These parameters were used for evaluation of thermal conductivity and thermal resistance selected building materials. en
dc.description.department Ústav fyziky a mater. inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/138 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and materials technology en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and materials technology en
dc.identifier.stag 5936
dc.date.assigned 2007-02-05
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
vítek_2007_bp.pdfBlocked 766.4Kb PDF View/Open
vítek_2007_vp.doc 28Kb Microsoft Word View/Open
vítek_2007_op.doc 31Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account