Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve vybraném podniku

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve vybraném podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Strohmandl, Jan
dc.contributor.author Šertlerová, Zuzana
dc.date.accessioned 2019-07-04T09:10:28Z
dc.date.available 2019-07-04T09:10:28Z
dc.date.issued 2018-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/44054
dc.description.abstract Diplomová práce "Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve vybraném podniku" je členěna na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zaměřuje na vztažnou legislativu a vymezuje důležité pojmy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Praktická část popisuje podnik a analyzuje současný stav bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany a navrhuje zlepšení v oblasti BOZP a PO. Výsledky byly použity k návrhu opatření pro eliminaci rizik a dále doporučení ke zlepšení kvality zabezpečení vybraného pracoviště v podniku.
dc.format 103 s. (149 250 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject bezpečnost a ochrana zdraví pří práci cs
dc.subject požární ochrana cs
dc.subject riziko cs
dc.subject analýza cs
dc.subject jednoduchá bodová polokvantitativní metoda "PNH" cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject safety and health protection en
dc.subject fire protection en
dc.subject risk en
dc.subject analysis en
dc.subject simple semi-quantitative point method - PNH en
dc.subject SWOT analysis en
dc.title Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve vybraném podniku
dc.title.alternative Safety and Health Protection at Work in Chosen Company
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Tomek, Miroslav
dc.date.accepted 2019-06-05
dc.description.abstract-translated The diploma thesis "Safety and Health Protection at Work in Chosen Company" is divided into the theoretical and the practical part. The theoretical part is focused on related legislation and important terms in the area of Safety and Health Protection at Work and Fire Protection. The practical part of the thesis describes the company and analyses the current state of Safety and Health Protection at Work and Fire Protection and proposes imprevements in the filed of Safety and Health Protection at Work and Fire Protection. The results have been used to propose measures for the elimination of a risks and recommendations for improving the quality of security of the selected workplace in the company.
dc.description.department Ústav ochrany obyvatelstva
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnost společnosti cs
dc.thesis.degree-discipline Security of Society en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Bezpečnost společnosti cs
dc.thesis.degree-program Security of Society en
dc.identifier.stag 51049
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2019-05-15


Files in this item

Files Size Format View Description
šertlerová_2019_dp.pdf 3.333Mb PDF View/Open None
šertlerová_2019_op.pdf 392.1Kb PDF View/Open None
šertlerová_2019_vp.pdf 178.6Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account