Analýza sil a prostředků Armády České republiky využitelných k záchranným a likvidačním pracím

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza sil a prostředků Armády České republiky využitelných k záchranným a likvidačním pracím

Show simple item record

dc.contributor.advisor Princ, Ivan
dc.contributor.author Fridrich, Lukáš
dc.date.accessioned 2019-07-04T09:10:29Z
dc.date.available 2019-07-04T09:10:29Z
dc.date.issued 2018-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/44071
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na analýzu sil a prostředků využitelných k záchranným a likvidačním pracím. Práce je rozdělena na dvě části, na část teoretickou a praktickou. V teoretické části je vymezen pojem ochrana obyvatelstva, od kterého se práce dostává až k dané problematice. Je zde charakterizována Armáda České republiky a její úloha v rámci integrovaného záchranného systému. Obsahem praktické části je charakteristika konkrétních sil a prostředků Armády České re-publiky a celkový přehled o počtu techniky a osob, které mohou být využity k záchranným a likvidačním pracím při povodňové mimořádné události a návrhy vedoucí ke zlepšení sou-časného stavu.
dc.format 58 stran, přílohy - 9 stran
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Ochrana obyvatelstva cs
dc.subject Integrovaný záchranný systém cs
dc.subject Armáda České republiky cs
dc.subject mimořádná událost cs
dc.subject Protection of Population en
dc.subject Integrated Rescue Systém en
dc.subject Army of the Czech republic en
dc.subject exeptio-nal affair en
dc.title Analýza sil a prostředků Armády České republiky využitelných k záchranným a likvidačním pracím
dc.title.alternative An Analysis of Forces and Resources of the Czech Republic Army to Be Used for Salvage and Liquidation Operations
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vičar, Dušan
dc.date.accepted 2019-06-11
dc.description.abstract-translated The Bachelor's Thesis is focused on an analysis of forces and resources of the Army of the Czech Republic to be used for salvage and liquidation operations for the selected emer-gency. The Thesis is devided into two parts, namely theoretical and practical. The theoreti-cal part specifies the notion of population protection which forms the basis for the Thesis' subject matter. The Army of the Czech Republic is characterized in this part as well as its role within the integrated salvage system. The practical part deals with the characteristics of selected forces and resources of the Army of the Czech Republic and the overview of the number of people and technique which can be used for salvage and liquidation operations during flood emergency as well as proposals leading to the improvement of the current si-tuation.
dc.description.department Ústav ochrany obyvatelstva
dc.thesis.degree-discipline Ochrana obyvatelstva cs
dc.thesis.degree-discipline Protection of Population en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ochrana obyvatelstva cs
dc.thesis.degree-program Protection of Population en
dc.identifier.stag 51068
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2019-05-14


Files in this item

Files Size Format View Description
fridrich_2019_dp.pdf 3.930Mb PDF View/Open None
fridrich_2019_op.pdf 230.6Kb PDF View/Open None
fridrich_2019_vp.pdf 475.7Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account