Analýza bezpečnosti mobilních zařízení se systémem Android

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza bezpečnosti mobilních zařízení se systémem Android

Show simple item record

dc.contributor.advisor Svoboda, Petr
dc.contributor.author Němec, Jakub
dc.date.accessioned 2019-07-04T09:10:30Z
dc.date.available 2019-07-04T09:10:30Z
dc.date.issued 2018-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/44094
dc.description.abstract Tato práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část práce se zabývá vysvětlením základních pojmů a seznámením se s legislativou vztaženou na tuto problematiku. Dále se zabývá popisem operačního systému Android a jeho dostupností na mobilních zařízeních. Poslední kapitolu teoretické práce tvoří vyjmenování a popis jednotlivých prvků, které chrání mobilní zařízení se systémem Android. Praktická část se věnuje především samotné analýze bezpečnosti mobilních zařízení se systémem Android. Na začátku praktické části práce je definováno, jaké informace jsou umístěné v mobilním zařízení a následně jsou popsány možné hrozby, které tyto aktiva mohou ohrozit. Následně je provedeno multikriteriální hodnocení pro zjištění nejlepšího způsobu zabezpečení pomocí zámků obrazovky. Na nejlepší z těchto druhů zámků je provedena SWOT analýza a dále je zde provedena analýza přístupu uživatelů mobilních zařízení s operačním systémem Android, a to za pomoci dotazníkového šetření. Všechny tyto analýzy jsou vyhodnoceny a na konec jsou navrženy doporučení pro zvýšení bezpečnosti těchto zařízení.
dc.format 75
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject android cs
dc.subject bezpečnost cs
dc.subject informace cs
dc.subject mobilní cs
dc.subject odcizení cs
dc.subject osobní cs
dc.subject systém cs
dc.subject útok cs
dc.subject zařízení cs
dc.subject android en
dc.subject attack en
dc.subject device en
dc.subject information en
dc.subject mobile en
dc.subject personal en
dc.subject security en
dc.subject system en
dc.subject theft en
dc.title Analýza bezpečnosti mobilních zařízení se systémem Android
dc.title.alternative Android Device Security Analysis
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Rak, Jakub
dc.date.accepted 2019-06-12
dc.description.abstract-translated This thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part deals with the explanation of basic terms and with the legislation related to this issue. It also describes the Android operating system and its availability on mobile devices. The last chapter of the theoretical work includes the enumeration and description of the elements that protect the Android mobile device. The practical part deals mainly with the analysis of the security of Android mobile devices. At the beginning of the practical part is defined what information is placed on the mobile device and then the possible threats that these assets can threaten are described. Subsequently, a multicriterial assessment is performed to determine the best way of securing using the screen locks. A SWOT analysis is performed on the best of these types of locks, and there is an analysis of the access of users of mobile devices with the Android operating system using a questionnaire survey. All of these analyzes are evaluated and recommendations for improving the safety of these devices are suggested.
dc.description.department Ústav ochrany obyvatelstva
dc.thesis.degree-discipline Ochrana obyvatelstva cs
dc.thesis.degree-discipline Protection of Population en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ochrana obyvatelstva cs
dc.thesis.degree-program Protection of Population en
dc.identifier.stag 51092
dc.date.submitted 2019-05-10


Files in this item

Files Size Format View Description
němec_2019_dp.pdf 3.244Mb PDF View/Open None
němec_2019_op.pdf 235.5Kb PDF View/Open None
němec_2019_vp.pdf 294.3Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account