Exchange server a Outlook Web Access.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Exchange server a Outlook Web Access.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sysel, Martin
dc.contributor.author Maczko, Jiří
dc.date.accessioned 2010-07-15T18:16:00Z
dc.date.available 2010-07-15T18:16:00Z
dc.date.issued 2007-05-25
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4409
dc.description.abstract Ve své bakalářské práci se zabývám instalací serveru pro elektronickou poštu a možnosti jejího filtrování. Nastiňuji zde způsob vytváření uživatelů a jejich elektronických adres v rámci firmy. Je zde zahrnuta ochrana proti nevyžádané poště a přístup k emailové poště zvenčí přes IE a Outlook Web Access. cs
dc.format 52 cs
dc.format.extent 2810447 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject MS Server 2003 en
dc.subject MS Exchange 2003 email en
dc.subject spam en
dc.subject MS Server 2003 cs
dc.subject MS Exchange 2003 email cs
dc.subject spam cs
dc.title Exchange server a Outlook Web Access. cs
dc.title.alternative Exchange server and Outlook Web Access. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vařacha, Pavel
dc.date.accepted 2007-06-20
dc.description.abstract-translated My batchelor work deals with the installation of the server for e-mail and its filters. Further, it describes the way of creating users and their electronic addresses within the company. It also presents the concepts of the spam protection as well as the outward access to e-mail via IE and Outlook Web Access. en
dc.description.department Ústav aplikované informatiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/76 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 6249
dc.date.assigned 2007-02-13
utb.result.grade D
utb.result.grade D
local.subject poštovní servery cs
local.subject mail servers en


Files in this item

Files Size Format View
maczko_2007_bp.pdfBlocked 2.680Mb PDF View/Open
maczko_2007_vp.doc 294Kb Microsoft Word View/Open
maczko_2007_op.doc 294.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account