Informační systém v Luhačovicích

DSpace Repository

Language: English čeština 

Informační systém v Luhačovicích

Show simple item record

dc.contributor.advisor Slováková, Hana
dc.contributor.author Šmotková, Silvie
dc.date.accessioned 2010-07-15T18:17:52Z
dc.date.available 2010-07-15T18:17:52Z
dc.date.issued 2006-12-08
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4412
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je systematicky utřídit a zmapovat informační systém a orientační značení v Luhačovicích a navrhnou možnosti vylepšení. Praktická část bakalářské práce je založena na doporučených postupech popsaných v teoretické části této práce. Zahrnuje aktualizaci katalogu ubytování a 2 dotazníkové šetření. Při zpracovávání přehledu informačního systému a orientačního značení byly využity materiály a podklady poskytnuté Oddělením kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Luhačovice. cs
dc.format 72 s., 27 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 9196754 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Informační systém cs
dc.subject orientační značení cs
dc.subject lázeňství cs
dc.subject informační centrum cs
dc.subject dotazníkové šetření cs
dc.subject piktogramy cs
dc.subject Informative system en
dc.subject orientation signs en
dc.subject spa hospitality en
dc.subject tourist centre en
dc.subject questionnaire investigation en
dc.subject isotypes en
dc.title Informační systém v Luhačovicích cs
dc.title.alternative The informative system in Luhačovice en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee
dc.date.accepted 2007-01-17
dc.description.abstract-translated The aim of this thesis is to systematically assort and map an information system and orientation signs in Luhačovice and to suggest possible improvements to it. Practical part of this thesis is based on recommended methods described in theoretical part of this work. It includes an actualization of the accommodation catalogue and results of 2 questionnaire investigation. While working on roundup of information system and orientation signs materials and background papers given by Department of culture and tourism by Municipal office in Luhačovice were used. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná ekonomika a správa cs
dc.thesis.degree-discipline Public economics and administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 4756
dc.date.assigned 2006-10-06
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
šmotková_2007_bp.pdfBlocked 8.770Mb PDF View/Open
šmotková_2007_vp.doc 40.5Kb Microsoft Word View/Open
šmotková_2007_op.doc 30.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account