Posouzení rizik vybrané pracovní činnosti

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Posouzení rizik vybrané pracovní činnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vargová, Slavomíra
dc.contributor.author Rauš, David
dc.date.accessioned 2019-07-04T09:10:32Z
dc.date.available 2019-07-04T09:10:32Z
dc.date.issued 2018-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/44153
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá tématem "Posouzení rizik vybrané pracovní činnosti". Posuzovaným předmětem je výroba dámského svátečního Uherskoostrožského kroje, konkrétně vrapených rukávců. Práce se skládá z teoretické a praktické části. V první z nich, jsou popsány pojmy jako management rizika, riziko, analýza rizik, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, ergonomie, bezpečnost technických zařízení a expozice. Praktická část se zaobírá popsáním historie výroby krojů, analýzou významu výroby lidového oděvu v regionu a vlastním postupem zhotovení tohoto typu kroje. Analýza výrobního procesu tvorby vrapených rukávců zkoumá rizika hrozící zaměstnancům. Závěr popisuje doporučené návrhy opatření ke snížení míry rizika.
dc.format 66 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject management rizika cs
dc.subject analýza rizika cs
dc.subject bezpečnost a ochrana zdraví při práci cs
dc.subject bezpečnost technických zařízení cs
dc.subject risk management en
dc.subject risk analysis en
dc.subject occupational health and safety en
dc.subject safety of technical equipment en
dc.title Posouzení rizik vybrané pracovní činnosti
dc.title.alternative Risk Assessment of Selected Work Activity
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Heinzová, Romana
dc.date.accepted 2019-06-04
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the topic "Risk assessment of selected work activity". The subject of the assessment is the production of the women's Uherskoostrožský festive costume, specifically crumpled sleeves. The thesis consists of theoretical and practical part. In the first one, concepts such as risk management, risk, risk analysis, occupational health and safety, ergonomics, safety of technical equipment and exposure are described. The practical part deals with the description of the history of folk costumes production, the importance of the production of folk clothing in the region and its own process of making this type of costume. The analysis of the manufacturing process of creating the crumpled sleeves examines the risks posed to employees. The conclusion describes the recommended risk reduction measures.
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Risk Control en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process engineering en
dc.identifier.stag 51161
dc.date.submitted 2019-05-14


Files in this item

Files Size Format View Description
rauš_2019_dp.pdf 3.350Mb PDF View/Open None
rauš_2019_op.pdf 229.9Kb PDF View/Open None
rauš_2019_vp.pdf 210.8Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account