Projekt optimalizace systému managementu jakosti s podporou norem ISO 9000:2000 ve společnosti HOLZ CZ s.r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt optimalizace systému managementu jakosti s podporou norem ISO 9000:2000 ve společnosti HOLZ CZ s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Svoboda, Jiří
dc.contributor.author Porubská, Martina
dc.date.accessioned 2010-07-15T18:25:27Z
dc.date.available 2010-07-15T18:25:27Z
dc.date.issued 2007-05-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4418
dc.description.abstract Cílem této diplomové práce je optimalizovat systém managementu jakosti s podporou norem ISO 9000:2000 ve společnosti HOLZ CZ s.r.o. Na základě literárních i jiných zdrojů jsou zpracovány teoretické podklady pro tuto práci. Analytická část se zabývá analýzou současného stavu systému managementu jakosti ve společnosti, na základě které je zpracován projekt. Projektová část posuzuje jednotlivé návrhy z hlediska časového, finančního i rizikového. V závěru této práce jsou shrnuta navržená doporučení k optimalizaci současného stavu systému managementu jakosti ve společnosti. cs
dc.format 102 s., 15 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 740731 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject neustálé zlepšování cs
dc.subject normy ISO 9000:2000 cs
dc.subject politika jakosti cs
dc.subject systém managementu jakosti cs
dc.subject systém měření spokojenosti zákazníků a zaměstnanců cs
dc.subject continual improvement en
dc.subject ISO 9000:2000 standards en
dc.subject quality policy en
dc.subject quality management system en
dc.subject system of customer and staff satisfaction measurment en
dc.title Projekt optimalizace systému managementu jakosti s podporou norem ISO 9000:2000 ve společnosti HOLZ CZ s.r.o. cs
dc.title.alternative Project of optimalization quality management system with the support of ISO 9000:2000 standards in the company HOLZ CZ limited. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hrabcová, Adéla
dc.date.accepted 2007-05-31
dc.description.abstract-translated The aim of my graduation thesis is to optimise the quality management system with the support of ISO 9000:2000 in the company HOLZ CZ limited. On the basis of literary and other resources are worked up theoretical pillows for this thesis. The analytical part deal with an analysing the present state of quality management system in the company as a base for the project elaboration. The project part criticizes individual suggestions in term of time, financial and risk. At the end of this thesis is summary of suggested recommendation for present quality management optimalization in the company. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/176 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Podniková ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Enterprise Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 5624
dc.date.assigned 2007-03-05
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
porubská_2007_dp.pdfBlocked 723.3Kb PDF View/Open
porubská_2007_vp.doc 53Kb Microsoft Word View/Open
porubská_2007_op.pdf 595.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account