Finanční analýza firmy AIR-TECH, spol. s r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Finanční analýza firmy AIR-TECH, spol. s r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Viktorová, Marie
dc.contributor.author Vavříková, Miroslava
dc.date.accessioned 2010-07-15T18:32:44Z
dc.date.issued 2007-05-18
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4426
dc.description.abstract Úkolem mé bakalářské práce bude posouzení vývoje finančních ukazatelů a provedení jejich analýzy v letech 2002 - 2005. V teoretické části bude vysvětleno, co je to finanční analýza a následně bude popsán její význam pro podnik. Dále budou představeny všechny důležité části, ze kterých se finanční analýza skládá. V praktické části bude pomocí finanč-ní analýzy analyzována finanční situace podniku AIR-TECH, spol. s r.o. Na závěr mé bakalářské práce jsem doporučila určitá opatření ke zlepšení finanční situace společnosti. cs
dc.format 62 s., 10 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 36359703 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 18.05.2037
dc.subject Finanční analýza cs
dc.subject finanční výkazy cs
dc.subject finanční ukazatele cs
dc.subject poměrové ukazatele cs
dc.subject absolutní ukazatele cs
dc.subject Financial analysis en
dc.subject financial statements en
dc.subject financial indicators en
dc.subject ratio indicators en
dc.subject absolute indi-cators en
dc.title Finanční analýza firmy AIR-TECH, spol. s r.o. cs
dc.title.alternative Financial analysis of company AIR-TECH, spol. s r.o. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jirčíková, Eva
dc.date.accepted 2007-06-14
dc.date.vskp-available 2037-05-18
dc.description.abstract-translated My Bachelor's thesis aims to asses the development of financial indicators and their analysis between 2002 and 2005. The theoretical part explains what a financial analysis is and it further describes its significance for corporation. The theoretical part also introduces all the important parts of financial analysis. The practical part analyses with the help of financial analysis the financial situation of company AIR-TECH, spol. s r.o. Towards the end of my Bachelor's thesis I recommend measures to improve financial situation of the company. en
dc.description.department Ústav financí a účetnictví cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/113 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 6075
dc.date.assigned 2007-03-12
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
vavříková_2007_bp.pdfBlocked 34.67Mb PDF View/Open
vavříková_2007_vp.doc 54Kb Microsoft Word View/Open
vavříková_2007_op.doc 45.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account