Role prevence v bezpečnosti

DSpace Repository

Language: English čeština 

Role prevence v bezpečnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lukáš, Luděk
dc.contributor.author Dedek, Jindřich
dc.date.accessioned 2019-07-04T09:10:38Z
dc.date.available 2019-07-04T09:10:38Z
dc.date.issued 2018-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/44284
dc.description.abstract Diplomová práce obsahuje seznámení se základními pojmy a zabývá se analýzou prevencí, konkrétně prevence kriminality, prevence požární ochrany, prevence v informační bezpečnosti a prevence bezpečnosti silničního provozu. Kromě analýzy jednotlivých prevencí práce řeší odlišné typy přístupů k realizaci prevence a pojednává o příčinách rozdílných přístupů. Za pomocí modelů a analýz jsem se pokusil poukázat na současnou situaci v jednotlivých prevencích. Následně na základě výsledků jednak identifikovat a specifikovat přístupy k realizaci prevence a zároveň určit samotná preventivní opatření a posoudit jejich účinnost a efektivnost. Cílem a zároveň výsledkem této práce je návrh na vytvoření typu přístupu k realizaci prevence v informační bezpečnosti a soubor opatření ke zlepšení zajištění bezpečnosti.
dc.format 72
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject prevence cs
dc.subject bezpečnost cs
dc.subject prevence kriminality cs
dc.subject prevence požární ochrany cs
dc.subject prevence v informační bezpečnosti cs
dc.subject prevence bezpečnosti silničního provozu cs
dc.subject prevention en
dc.subject safety en
dc.subject crime prevention en
dc.subject fire prevention en
dc.subject IT safety prevention en
dc.subject road traffic safety prevention en
dc.title Role prevence v bezpečnosti
dc.title.alternative The Role of Prevention in the Safety and Security Fields
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Luňáček, Oldřich
dc.date.accepted 2019-06-11
dc.description.abstract-translated This diploma thesis provides an introduction to basic definitions and deals with prevention analysis, namely crime prevention, fire prevention, IT safety prevention as well as the road traffic safety prevention. Except single prevention analyses the thesis deals with different types of approaches to prevention realization and analyses the causes of approach differences. Using models and analyses I attempted to point out the current situation in single preventions and subsequently, based on the results, to identify and specify approaches to prevention realization and define corresponding prevention measures and assess their impacts and efficiency at the same time. The aim and the outcome of this thesis is an outline for creation of a type of approach to IT safety prevention realization together with a set of measures to improve the safety.
dc.description.department Ústav elektroniky a měření
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 51343
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2019-05-22
local.subject požární prevence cs
local.subject protipožární prevence cs
local.subject bezpečnost silničního provozu cs
local.subject fire safety en
local.subject road safety en


Files in this item

Files Size Format View Description
dedek_2019_dp.pdf 2.772Mb PDF View/Open None
dedek_2019_op.pdf 188.0Kb PDF View/Open None
dedek_2019_vp.pdf 215.4Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account