Analýza a zkoušky dekontaminace mikroflóry chlazených kuřat

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza a zkoušky dekontaminace mikroflóry chlazených kuřat

Show simple item record

dc.contributor.advisor Doležalová, Magda
dc.contributor.author Šoukalová, Lenka
dc.date.accessioned 2010-07-15T18:36:23Z
dc.date.available 2010-07-15T18:36:23Z
dc.date.issued 2007-05-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4432
dc.description.abstract Předmětem diplomové práce bylo zkoumání účinku různých dekontaminantů na povrchovou mikroflóru chlazené drůbeže. Testován byl vliv 1% a 2% kyseliny mléčné v různém období (červen, září) a také vliv 0,2% sorbanu draselného a směsi sorbanu draselného s kyselinou mléčnou o výsledné koncentraci 0,2 % sorbanu draselného a 2 % kyseliny mléčné. U těchto roztoků byl pozorován vliv po aplikaci potěrem sterilním vatovým tampónem a po ponoru drůbeže přímo do dekontaminačního roztoku. Sledovány byly celkové počty aerobních mezofilních mikroorganizmů, koliformní bakterie, psychrotrofní mikroorganizmy a skupina plísní a kvasinek. Zákrok se ukázal být účinný u 1%, 2% kyseliny mléčné i u směsi kyseliny se sorbanem, zvlášť po aplikaci ponorem. Ihned po ošetření došlo ke snížení četností všech skupin mikroorganizmů. Význam zákroku však spočívá zejména v omezení dalšího růstu mikroorganizmů, takže po čtyřech dnech došlo k pozastavení růstu všech bakterií. K dekontaminačnímu účinku nedošlo pouze u plísní a kvasinek, což znamená výrazné zvýšení údržnosti jatečně upravených těl chlazených kuřat. V další části práce byla provedena mikrobiologická analýza vybraných vzorků drůbeže od různých dodavatelů. Z výsledků je patrné, že pokud nedojde k porušení pravidel zabezpečujících jakost výrobku, kontaminace vzorků stoupá se zkracující se dobou spotřeby. cs
dc.format 82 s., 2 s. tab. příloh cs
dc.format.extent 1533450 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject mikrobiální dekontaminace cs
dc.subject kyselina mléčná cs
dc.subject sorban draselný cs
dc.subject drůbež cs
dc.subject prodloužení trvanlivosti cs
dc.subject microbial decontamination en
dc.subject lactic acid en
dc.subject potassium sorbate en
dc.subject poultry en
dc.subject shelf life en
dc.title Analýza a zkoušky dekontaminace mikroflóry chlazených kuřat cs
dc.title.alternative The Analysis and microflora decontamination tests of chilled poultry en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Černíková, Michaela
dc.date.accepted 2007-06-11
dc.description.abstract-translated The subject of this diploma work was to examine the effect of various decontaminants on the surface microflora of chilled poultry. The test was focused on the influence of 1% and 2% lactic acid in different periods (June, September), and also the influence of 0.2% potassium sorbate and mixture of potassium sorbate with lactic acid at resulting concentration 0.2% potassium sorbate and 2% lactic acid. These solutions were evaluated for the influence after application of spreading, made with sterile cotton swab, and after dipping the poultry straight into the decontaminating solution. Also the total viable counts of aerobic mesophiles, coliform bacteria, psychrotrophic microorganisms and the group of yeasts and moulds were pursued observed. The step was shown as effective at 1%, 2% lactic acid and at the mixture of acid with sorbate, especially after dipping application, too. Immediately after the treatment, the numbers of all organism groups were reduced. However, the importance of this step is in limitation of further microorganism growth. So after the four days of storage, there was bacteria growth stopped except moulds and yeasts. This means an expressive prolongation of the shelf life of poultry meat. Next part of the work was the microbiological analysis of selected poultry samples from various suppliers. The results show, that if there is not any break rules in providing the product quality, the contamination of samples increases with shortenning of consumption time. en
dc.description.department Ústav potravinářského inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/202 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Technology, hygiene and economics of food production en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and food technologies en
dc.identifier.stag 5215
dc.date.assigned 2007-01-08
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
šoukalová_2007_dp.pdfBlocked 1.462Mb PDF View/Open
šoukalová_2007_op.doc 45.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account