Koncepty práce s publikem jako součást distribuční strategie krátkometrážních studentských filmů

DSpace Repository

Language: English čeština 

Koncepty práce s publikem jako součást distribuční strategie krátkometrážních studentských filmů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bednařík, Pavel
dc.contributor.advisor Mayer, Viktor
dc.contributor.author Babuková, Michaela
dc.date.accessioned 2019-07-04T09:10:40Z
dc.date.available 2019-07-04T09:10:40Z
dc.date.issued 2018-12-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/44335
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá tématem tvorby distribuční strategie krátkometrážních studentských filmů s implementací nových konceptů práce s publikem. První část práce vysvětluje základní pojmy z oblasti krátkometrážních studentských filmů, distribuce filmů, distribuční strategie a práce s publikem. Ve druhé části je na příkladu vlastní případové studie rozebráno, jakým způsobem je či není možné pracovat na distribuční strategii studentského filmu s uplatněním práce s publikem. Primárním účelem této práce je přiblížení možností nových konceptů procesu tvorby distribuční strategie studentům filmových škol a nejen jim.
dc.format 45 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Krátkometrážní studentský film cs
dc.subject distribuce krátkých filmů cs
dc.subject distribuční strategie cs
dc.subject distribuční kanál cs
dc.subject práce s publikem cs
dc.subject Short sutdent film en
dc.subject short movie distribution en
dc.subject distribution strategy en
dc.subject distribution channel en
dc.subject audience development en
dc.title Koncepty práce s publikem jako součást distribuční strategie krátkometrážních studentských filmů
dc.title.alternative 1. The theoretical part: The Concepts of Audience Development as a Part of the Short Srudent Film's Distribution Strategy 2. Practical Part: Audiovisual work or thematic Set of Audiovisual Works, Length of at Least 10 Mins, Production
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Konečný, Lubomír
dc.contributor.referee Šimon, Tomaš
dc.date.accepted 2019-06-13
dc.description.abstract-translated This bachelors thesis is focused on designing distribution strategies for short student films with implementation of new concepts of audience development. First part of this thesis explains basic terms from the field of short student films, movie distribution, distribution strategies and audience development. The second part contains an analysis of original case study in which possibility of tailoring distribution strategies based on the work with audience is considered. The primary goal of this thesis is presenting the possibilities of new concepts for creation of distribution strategies to students of movie schools and others.
dc.description.department Ateliér Audiovize
dc.thesis.degree-discipline Produkce cs
dc.thesis.degree-discipline Film Production en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-program Teorie a praxe audiovizuální tvorby cs
dc.thesis.degree-program Theory and Practice of Audiovisual Arts en
dc.identifier.stag 51398
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2019-05-07


Files in this item

Files Size Format View Description
babuková_2019_dp.pdf 2.063Mb PDF View/Open None
babuková_2019_op.pdf 133.6Kb PDF View/Open None
babuková_2019_vp.pdf 116.5Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account